Review บอร์ดเกม Tikal สำรวจอารยธรรมมายาสุดพิศวง

เราเป็นทีมนักสำรวจที่มุ่งหวังจะค้นหาวิหารมายาที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ และเรื่องมันก็ไม่ง่ายเพราะมีทีมนักสำรวจอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับคุณเช่นเดียวกัน เพราะนี้คือเกม ตีกัล เกมสำรวจโบราณสถาน ขุดหาโบราณวัตถุ และครอบครองพื้นที่ !

ภาพรวมของเกม ( Overview )

ธีมของเกม

” ตีกัล ( Tikal ) เป็นซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ของอารยธรรมมายาที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าทางตอนเหนือของประเทศกัวเตมาลา เราเป็นทีมนักสำรวจที่มุ่งหวังจะค้นหาวิหารมายาที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ และเรื่องมันก็ไม่ง่ายเพราะมีทีมนักสำรวจอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับคุณเช่นเดียวกัน เพราะนี้คือเกม ตีกัล เกมสำรวจโบราณสถาน ขุดหาโบราณวัตถุ และครอบครองพื้นที่ ! ”

เป้าหมายของเกม

ผู้เล่นจะต้องสำรวจพื้นที่ในป่า เพื่อค้นพบซากโบราณสถานที่ต่าง ๆ ที่มีสมบัติลํ้าค่าที่ชาวมายาได้หลงเหลือไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ผู้เล่นจะได้คะแนนจากสมบัติแต่ละชิ้นที่ตัวเองมี รวมถึงจากวิหารครอบครองอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แต่ระวังให้ดี.. เพราะทั้งสมบัติและวิหารสามารถเปลี่ยนผู้ครอบครองได้ตลอดเวลาในขณะที่ทุกคนแข่งกันสำรวจ !

จำนวนผู้เล่น-อายุที่เหมาะสม-เวลาที่ใช้ในการเล่น

ใช้จำนวนผู้เล่นตั้งแต่ 2-4 คน
อายุที่เหมาะสม 10 ปีขึ้นไป
เวลาที่ใช้ในการเล่น 60-90 นาที

อุปกรณ์ในการเล่น ( Component )

กระดาน 1 แผ่น

แผ่นพื้นที่ทรงหกเหลี่ยม 36 แผ่น

โทเคนสมบัติ 24 อัน

ชิ้นส่วนวิหารเรซิ่น 48 ชิ้น

แผ่นข้อมูลสำหรับผู้เล่น 4 แผ่น ( มีสองด้าน )

คู่มือสอนเล่น 1 ฉบับ

อุปกรณ์ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับตอนเริ่มเกม ( มีสำหรับผู้เล่น 4 คน )

หัวหน้าคณะสำรวจ 1 ตัว + นักสำรวจ 18 ตัว + แคมป์ภาคสนาม 2 หลัง

ตัวกำกับคะแนน 1 อัน

( สำหรับกติกาในการเล่นพิเศษ ) ตัวโทเทม 1 อัน

เตรียมการเล่น ( Setup )

ขั้นตอนที่ 1 :

วางกระดานไว้บริเวณตรงกลาง กระดานนี้จะเป็นเหมือนป่าดงดิบที่ยังไม่มีใครสำรวจ ในตอนเริ่มเกมจะมีพื้นที่ 4 ช่องที่เปิดไว้อยู่แล้ว ได้แค่ แคมป์หลัก พื้นที่โล่ง และ วิหาร 2 แห่ง จากนั้นวางตัวกำกับคะแนนของผู้เล่นไว้ที่ตัวเลข 0

ขั้นตอนที่ 2 :

แยกพื้นที่ทรงหกเหลี่ยมเป็นกอง ๆ ตามตัวอักษรที่อยู่หลังแผ่นวางแผ่นโดยให้ด้านตัวอักษรหงายขึ้นและสับแต่ละกองแยกกัน จากนั้นนำมาวางเรียงซ้อนกันโดยให้ A อยู่บนสุด ไล่ตามตัวอักษรลงไปเรื่อย ๆ ( A>B>C>D>E>F>G ) แล้ววางกองไว้ข้าง ๆ กระดาน

ขั้นตอนที่ 3 :

นำโทเคนสมบัติมาสับเข้าด้วยกันและวางไว้ข้างกระดานโดยแยกเป็น 2 กอง

ขั้นตอนที่ 4 :

แยกชิ้นวิหารตามตัวเลขและวางเรียงไว้ข้างกระดาน

ขั้นตอนที่ 5 :

ผู้เล่นแต่ละคนเอาแผ่นข้อมูลสำหรับผู้เล่นไปคนละแผ่น ซึ่งจะมีรายละเอียดโดยสรุปของแอ็คชั่นต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ในแต่ละตาเล่น รวมถึงจำนวน ” แอ็คชั่นพอยต์ ” ( Action Point ) ที่ต้องใช้ในการทำแอ็คชั่นนั้น ๆ

ด้านสีม่วงสำหรับการเล่นเกมพื้นฐาน

ด้านสีเหลืองไว้สำหรับการเล่นด้วยกติกาพิเศษ

ขั้นตอนที่ 6 :

ผู้เล่นแต่ละคนหยิบอุปกรณ์ต่อไปนี้ตามสีที่เลือกเล่น :

 • หัวคณะสำรวจ 1 ตัว
 • นักสำรวจ 18 ตัว
 • แคมป์สนาม 2 หลัง
 • ตัวโทเทม 1 อัน ( หากเล่นด้วยกติกาพิเศษ )

วิธีเล่น ( How to play )

การเล่นโดยสรุปและแอ็คชั่นต่าง ๆ

การเล่นจะเวียนไปตามเข็มนาฬิกาโดยผู้เล่นที่อายุมากที่สุดจะได้รับการเล่นเป็นคนแรก

เมื่อเข้าตาเล่นของตัวเอง ผู้เล่นนั้นจะต้องทำแอ็คชั่นต่อไปนี้

1. (ต้องทำ ) จั่วแผ่นพื้นที่ 1 แผ่นจากบนสุดของกองนำมาวางหงายไว้บนกระดาน

2.( ทางเลือก ) ใช้ ” แอ็คชั่นพอยต์ ” ( AP ) ได้ไม่เกิน 10 AP

1. วางแผ่นพื้นที่

แผ่นพื้นที่แต่ละแผ่นจะมีแท่นหินจำนวน 1,2 หรือ 3 แท่นกำกับอยู่ เป็นการบอกระดับความยากในการเดินทางข้ามไปยังพื้นที่ใหม่ ยิ่งมีแท่นหินมากก็ยิ่งต้องใช้ แอ็คชั่นพอยต์ มากขึ้นในการเดินทางข้ามไปยังพื้นที่ถัดไป

กฎการวางแผ่นพื้นที่

1. แผ่นพื้นที่ใหม่จะต้องวางลงไปติดกับแผ่นพื้นที่ที่มีอยู่ก่อนแล้วติดกับ ” แคมป์หลัก ”

2. แผ่นพื้นที่แต่ละแผ่นที่วางลงไปจะต้องมีเส้นทางเชื่อมกับแผ่นพื้นที่ที่อยู่ติดกันอย่างน้อยหนึ่งแผ่นเสมอ

ประเภทของพื้นที่

พื้นที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ วิหาร , พื้นที่โล่ง , โบราณสถาน , ภูเขาไฟ

พื้นที่วิหาร

แผ่นวิหารจะมีมูลค่าตั้งแต่ระบุไว้ตั้งแต่วางลงไป จากนั้นจะสามารถวางวิหารชั้นที่สูงขั้นไปเพิ่มได้ด้วยการนำนักสำรวจมายังวิหารและใช้แอ็คชั่น ” ขุดพบชั้นวิหาร ” ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าของวิหารนั้น

พื้นที่โล่ง

พื้นที่โล่งเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับแคมป์ภาคสนามซึ่งย่นระยะทางให้สามารถเดินไประหว่าง ” แคมป์หลัก ” กับ ” แคมป์ภาคสนาม ” อื่น ๆ ที่สีเดียวกันได้ทันที

เมื่อต้องการสร้างแคมป์ ผู้เล่นจะต้องใช้แอ็คชั่น ” ตั้งแคมป์ภาคสนาม ” ผู้เล่นที่เป็นคนตั้งแคมป์เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ใช้งานแคมป์ภาคสนามนั้นได้

พื้นที่สมบัติโบราณ

เมื่อผู้เล่นวางแผ่นนี้ ให้หยิบโทเคนสมบัติมาวางควํ่าไว้บนแผ่นตามจำนวนรูปหน้ากากที่แผ่นกำกับไว้ทันที สมบัติที่วางไว้นี้จะสามารถเก็บไปได้เมื่อผู้เล่นใช้แอ็คชั่น ” ขุดสมบัติ ”

กฎในการขุดสมบัติมีต่อไปนี้ :

 • แต่ละตาเล่นสามารถเก็บสมบัติในพื้นที่เดียวกันได้มากสุดไม่เกิน 2 อัน
 • ผู้เล่นจะเก็บสมบัตินั้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวสมาชิกของตัวเองอยู่บนแผ่นนั้น และเก็บสมบัติได้เท่าจำนวนตัวสมาชิกบนแผ่นนั้น ( ไม่เกิน 2 อัน )

เมื่อสมบัติถูกเก็บไปจนหมด พื้นที่สมบัติโบราณจะกลายเป็นพื้นที่โล่งที่สามารถตั้งแคมป์ภาคสนามได้

พื้นที่ภูเขาไฟ

เมื่อจั่วได้แผ่นภูเขาไฟ ให้วางแผ่นภูเขาไฟแยกไว้ก่อนชั่วคราวและเข้าสู่รอบนับคะแนนทันที

การนับคะแนนให้ทำดังนี้ :

 • เวียนไปตามเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจากเจ้าของตาเล่น ผู้เล่นแต่ละคนจะได้ผลัดกันใช้ 10 แอ็คชั่นพอยท์เหมือนตาเล่นปกติ ( ไม่ต้องจั่วแผ่นพื้นที่ในขณะนี้ )
 • เมื่อผู้เล่นทำแอ็คชั่นจนพอใจ ให้ผู้เล่นนับคะแนนที่ตัวเองทำได้ และปรับตัวกำกับคะแนนของตัวเองไปตามคะแนนที่ได้รับ จากนั้นผู้เล่นคนถัดไปขั้นตอนที่ 1-2 เช่นกัน วนจนถึงผู้เล่นคนสุดท้าย
 • ผู้เล่นเจ้าของตาเล่นเดิมวางแผ่นภูเขาไฟที่จั่วได้ตั้งแต่แรก จากนั้นใช้ 10 แอ็ตชั่นพอยท์สำรวจตีกัลตามปกติ

แผ่นภูเขาไฟมีทั้ง 3 แผ่น โดยอยู่ในกอง B , D และ F

ภูเขาไฟเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินผ่านได้ สามารถวางติดกับพื้นที่ใดก็ได้โดยไม่สนใจตำแหน่งของแท่นหินบนแผ่นข้าง ๆ

2. การใช้แอ็คชั่นพอยต์

หลังจากวางแผ่นพื้นที่แล้ว ผู้เล่นจะมี 10 แอ็คชั่นพอยต์ ( AP ) ที่สามารถนำไปใช้เพื่อสำรวจตีกัลได้โดยใช้จ่ายเป็นค่าทำแอ็คชั่นต่าง ๆ แอ็คชั่นพอยท์ที่ใช้ไม่หมดในตาเล่นนั้นจะเสียเปล่า ไม่สามารถเก็บไว้รวมกับตาเล่นต่อไปได้

แอ็คชั่นที่ผู้เล่นสามารถทำได้จะดังต่อไปนี้ :

ชื่อแอ็คชั่นค่า AP ที่ใช้
เพิ่มนักสำรวจ1 AP
เดินทางจากแคมป์ไปแคมป์1 AP
เดินทางไปยังแผ่นพื้นที่ถัดไป1-6 AP
ขุดพบชั้นวิหาร2 AP
ขุดสมบัติ3 AP
แลกสมบัติ3 AP
ตั้งแคมป์ภาคสนาม5 AP
วางยามเฝ้าวิหาร5 AP
จำนวนแอ็คชั่นเดินทางจะเป็นไปตามจำนวนแผ่นหินที่อยู่บนแผ่น
เพิ่มตัวนักสำรวจ
เดินทางจากแคมป์ไปแคมป์
เดินทางไปยังแผ่นพื้นที่ถัดไป

นักสำรวจมีไว้เพื่อเดินทางไปเปิดพื้นที่ใหม่ ขุดพบวิหารใหม่ และขุดสมบัติที่ฝังอยู่ในซากโบราณ การเพิ่มนักนักสำรวจหรือหัวหน้าคณะสำรวจตัวใหม่ใช้ 1 AP

ในแต่ละตาเล่นสามารถวางนักสำรวจกี่ตัวก็ได้ตามต้องการ ตราบที่มี AP พอจ่ายและยังมีนักสำรวจเหลือในกองสำรองของตัวเอง

นักสำรวจของคุณสามารถใช้เส้นทางลัดที่รู้กันเฉพาะในคณะสำรวจของคุณได้

การย้ายนักสำรวจของตัวเอง 1 ตัวจากแคมป์หลักไปแคมป์ภาคสนาม หรือแคมป์ภาคสนามไปแคมป์ภาคสนามอีกจุด ใช้ 1 AP

นักสำรวจของคุณสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ใหม่ผ่านแท่นหินซึ่งแสดงถึงความยากง่ายในการเดินทางผ่านเส้นทางนั้น ๆ

การย้ายนักสำรวจของตัวเอง 1 ตัวไปยังแผ่นพื้นที่ถัดไปใช้ 1 AP ต่อจำนวนแท่นหินบนเส้นทางที่เชื่อมทั้งสองแผ่น

ขุดพบชั้นวิหาร
ขุดสมบัติ
แลกสมบัติ

การขุดพบชั้นแต่ละชั้น ใช้ 2 AP

ผู้เล่นสามารถขุดพบชั้นวิหารใหม่บนวิหารเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ชั้นในแต่ละตาเล่น แต่ต้องใช้นักสำรวจ 2 ตัวในการขุดพบ 2 ชั้น โดยแยกขุดตัวละชั้น ( รวมเป็น 4 AP )

เมื่อผู้เล่นขุดพบชั้นวิหารใหม่ ให้นำวิหารจากกองกลางที่มีเลขเท่ากับวิหารในขณะนั้น + 1 มาวางทับ ถึงจะไม่สามารถขุดชั้นวิหารเดิมได้มากกว่า 2 ชั้นในตาเล่น แต่สามารถขุดกี่วิหารก็ได้ในตาเล่นนั้น

หากชิ้นส่วนชั้นถัดไปไม่เหลือในกองกลาง วิหารนั้นจะไม่สามารถขุดเพิ่มได้อีก

การสั่งนักสำรวจ 1 ตัวขุดสมบัติ 1 ชิ้นใช้ 3 AP

ผู้เล่นที่ขุดสมบัติจะได้หยิบโทเคนสมบัติที่อยู่บนสุดของกองสมบัติไปและนำไปวางหงายไว้ด้านหน้าตัวเอง แต่ละตาเล่นสามารถขุดขุดสมบัติจะโบราณสถานเดิมได้ไม่เกิน 2 อันและเมื่อจะขุด 2 อันจะต้องใช้นักสำรวจแยกกันตัวละอันด้วย ( รวมเป็น 6 AP )

ถึงจะไม่สามารถขุดสมบัติจากโบราณสถานเดิมได้มากกว่า 2 อันในตาเล่น แต่สามารถขุดกี่โบราณสถานก็ได้ในตาเล่น

เมื่อไม่มีสมบัติเหลืออยู่ พื้นที่นี้จะกลายเป็นที่โล่งที่สามารถตั้งแคมป์ได้

คุณสามารถแลกเปลี่ยนสมบัติ 1 ชิ้นกับผู้เล่นได้โดยใช้ 3 AP

สมบัติที่จะแลกเปลี่ยนจะต้องไม่เป็นชุดไปแล้ว เมื่อผู้เล่นคนนั้นมีสมบัติประเภทเดียวกัน 2 ชิ้นขึ้นไปจะถือว่าสมบัตินั้นเข้าชุดแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

ผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถปฎิเสธการแลกเปลี่ยนได้

สมบัติที่แต่ละคนครอบครองอยู่ให้หงายไว้ด้านหน้าให้ทุกคนเห็นได้ชัด

ตั้งแคมป์ภาคสนาม
วางยามเฝ้าวิหาร

การสั่งให้นักสำรวจ 1 ตัวตั้งแคมป์ภาคสนาม 1 หลังใช้ 5 AP

คุณจะต้องมีนักสำรวจอย่างน้อย 1 ตัวอยู่บนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งเพื่อที่จะตั้งแคมป์ภาคสนามบนพื้นที่นั้น แผ่นพื้นที่แต่ละแผ่นจะมีแคมป์ได้แค่เพียง 1 หลังเท่านั้น

แคมป์ภาคสนามจะไม่ขวางทางนักสำรวจของคนอื่นโดยคนอื่นจะยังสามารถเดินข้ามมาหรือเดินผ่านได้ตามปกติ

การวางยามเฝ้าวิหารใช้ 5 AP

เมื่อต้องการวางยาม : คุณจะต้องเป็นผู้เล่นที่คุมพื้นที่แผ่นวิหารนั้นอยู่ และยังไม่มียามเฝ้าวิหารอยู่แล้ว 2 ตัวบนกระดาน

หากเป็นไปตามเงื่อนไข ให้คุณหยิบนักสำรวจตัวหนึ่งของคุณอยู่บนแผ่นวิหารนั้นขึ้นไปวางไว้จุดยอดวิหาร จากนั้นนำนักสำรวจตัวอื่น ๆ ของคุณที่อยู่บนแผ่นนั้นออกจากเกม ( ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกจนจบเกม )

ยามเฝ้าวิหารจะไม่สามารถทำแอ็คชั่นใด ๆ และวิหารที่ถูกเฝ้าอยู่จะไม่สามารถถูกครอบครองจากผู้เล่นคนอื่น รวมถึงไม่สามารถขุดเพื่อเพิ่มชั้นวิหารได้อีกต่อไป ( การันตีว่าผู้เล่นจะได้คะแนนนั้นอย่างแน่นอนจนจบเกม )

การคำนวณคะแนนเกิยรติยศ

สำหรับวิหาร
สำหรับสมบัติ

ผู้เล่นที่มียามเฝ้าวิหารอยู่ หรือคุมพื้นที่นั้นอยู่เพราะมีจำนวนตัวนักสำรวจอยู่บนแผ่นวิหารนั้นมากที่สุด ( หัวหน้าคณะสำรวจนับเป็น 3 ) จะได้คะแนนตามมูลค่าคะแนนของวิหารนั้น

โทเคนสมบัติ 1 อัน นับเป็น 1 คะแนน

โทเคนสมบัติที่เหมือนกัน 2 อัน นับเป็น 3 คะแนน

โทเคนสมบัติที่เหมือนกัน 3 อัน นับเป็น 6 คะแนน

จบเกม ( Game End )

การนับคะแนนจบเกมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นไม่เหลือแผ่นพื้นที่ให้จั่ว ( หลังจากจบตาเลนของผู้เล่นที่วางแผ่นพื้นที่สุดท้ายแล้ว ) เกมจะเข้าสู่รอบนับคะแนนสุดท้าย โดยครั้งนี้ให้เริ่มจากผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายของผู้เล่นที่เพิ่งจบตาเล่นไป ผู้เล่นทุกคนจะผลัดกันทำขั้นตอนต่อไปนี้

 • ใช้แอ็คชั่นต่าง ๆ ไม่เกิด 10 AP
 • นับคะแนนที่ตัวเองทำได้และเลื่อนตัวกำกับคะแนนของตัวเอง

ประสบการณ์หลังการเล่น

First Impression ของผมที่มีให้เกม Tikal คือธีมของเกมนี้ครับ นักสำรวจอารยธรรมโบราณฟังแล้วดู Adventure สุด ๆ ยอมรับว่า คู่มือเกมนี้เป็นฝันร้ายของคนไม่ชอบอ่านจริง ๆ ครับ xD เป็นคู่มือที่ตัวอักษรเยอะมากกก แต่เชื่อผมเถอะว่า หากคุณเข้าใจนี้เป็นจนสามารถถ่ายทอดให้คนอื่น ๆ เข้าใจ คุณจะไม่พลาดอีกหนึ่งเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้สนุกจนลืมเวลาไปเลยล่ะครับ เกม ตีกัล มัน ตีกัน จริง ๆ นะ !

ความเห็นทิ้งท้าย

Tikal เป็นเกมแนววางแผนแนว Worker Placement ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบอร์ดเกมใช้ความคิด-ยึดพื้นที่-ออกแนวจัดทัพสู้รบหน่อย ๆ ( แต่เกมนี้ไม่มีอาวุธหรอกนะ ) ที่ใช้ผู้เล่นน้อย-ปานกลาง ( 2-4 คน ) แต่ความเน้นสนุกแบบจัดหนักจัดเต็มตลอดทั้งเกม !!

ข้อดีของเกมนี้

 • มีวิธีเล่นที่เข้าใจง่าย แต่ระบบการเล่นมีความลึก เล่นให้เชี่ยวชาญได้ยาก
 • อุปกรณ์ในการเล่นสวยงามมาก
 • เป็นเกมที่อธิบายครั้งเดียว แล้วสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหล เพียงเข้าใจแอ็คชั่นและวิธีนับคะแนนก็เพียงพอที่เข้าถึงเกมได้อย่างง่ายดาย

ข้อเสียของเกมนี้

 • ยังไงก็ตาม หากผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมแนวนี้มาก่อน และไม่มีผู้อธิบายระบบเกมอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจค่อนข้างนาน รวมถึงความผิดพลาดระหว่างเกมอาจเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งส่งผลกับเกมมากเลยทีเดียว

สมกับชื่อ ตีกัล เพราะในเกมนี้ ผู้เล่นจะได้ ตีกัน ไม่หยุดจริง ๆ !!

รีวิว บอร์ดเกม Tikal สำรวจอารยธรรมมายาสุดพิศวง

ความสนุก
ความง่าย
ความนิยมในคาเฟ่

สรุป

เกมวางแผน-ยึดพื้นที่สุดมันส์ ในธีมนักสำรวจอารยธรรม

3.7

อย่าลืมแชร์บทความนี้ให้เพื่อน ๆ

HeroClix ! เกมรวม ฮีโร่/วายร้าย ในคอมมิคที่เหล่าแฟน ๆ ไม่ควรพลาด !!

เป็นอย่างไรหากคุณสามารถจัดทีมฮีโร่และวายร้ายในคอมมิคมาต…

Continue Reading HeroClix ! เกมรวม ฮีโร่/วายร้าย ในคอมมิคที่เหล่าแฟน ๆ ไม่ควรพลาด !!

Post a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *