Review บอร์ดเกม Modern Art ยอดนักประมูล

” การซื้อขายภาพวาดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาล ในเกมนี้จะมีจิตรกรทั้ง 5 ที่ได้รังสรรค์ภาพวาดมากมาย ผู้เล่นจะได้ผลัดกันเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในแต่ละรอบ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ต้องรํ่ารวยจากทั้งสองหน้าที่เสมอ ! ”

ภาพรวมของเกม ( Overview )

ในเกมนี้ ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แย่งชิงกันซื้อขายภาพให้ได้ในราคาที่ดีที่สุด

เกมจะเล่นทั้งหมด 4 รอบ ในแต่ละรอบผู้เล่นจะสลับกันประมูลภาพวาด และภาพวาดจะถูกขายให้ธนาคารเมื่อจบรอบ

ยิ่งผลงานของศิลปินคนไหนถูกซื้อไปมากเท่าไหร่มูลค่าภาพวาดโดยศิลปินก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น

ผู้ชนะในเกมนี้คือ ผู้เล่นที่มีเงินมากที่สุดเมื่อเล่น 4 รอบ

Modern Art เป็นเกมแนว Strategy ที่สามารถเล่นได้ 3 – 5 คน ใช้เวลาเล่นประมาณ 45 นาที เหมาะกับผู้เล่นอายุ 10 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์การเล่น ( Component )

ฉากกั้นรูปพิพิธภัณฑ์ 5 อัน
กระดานเกม 1 แผ่น
การ์ดภาพวาดของ Rafael Silveira 16 ใบ ( สีส้ม )
การ์ดภาพวาดของ Damiel Melim 14 ใบ ( สีแดง )
การ์ดภาพวาดของ Manuel Carvalho 12 ใบ ( สีเหลือง )
การ์ดภาพวาดของ Sigrid Thaler 13 ใบ ( สีฟ้า )
การ์ดภาพวาดของ Ramon Martins 15 ใบ
โทเคนมูลค่าภาพวาดโดยศิลปิน 12 อัน
โทเคนเงิน 132 อัน
ค้อนโยเนีย เอ๊ย ค้อนประมูล 1 อัน

เตรียมการเล่น ( Setup )

 • สับการ์ดภาพวาดทั้งหมด 70 ใบ แจกการ์ดตามจำนวนดังนี้ :
จำนวนผู้เล่นการ์ดที่แจกให้ผู้เล่นแต่ละคน
310
49
58
 • การ์ดในมือผู้เล่นที่แจกให้ถือเป็นภาพวาดที่จะถูกนำไปประมูลในการเล่นรอบแรก ตอนนี้ผู้เล่นทั้งหมดจะต้องนำภาพวาดไปประมูลโดยยังไม่มีใครได้เป็นเจ้าของ ส่วนการ์ดภาพวาดที่เหลือจะไม่นำมาเล่นจนกง่าจะเริ่มเล่นรอบถัดไป
 • เลือกผู้เล่น 1 คนทำหน้าที่เป็นนายธนาคาร นายธนาคารจะเป็นผู้ที่แจกเงินจำนวน $100 ให้แก่ผู้เล่นแต่ละคน
 • ผู้เล่นแต่ละคนเลือกฉากกั้นรูปพิพิธภัณฑ์ 1 อันเพื่อใช้เป็นที่กำบังเงินไม่ให้ผู้เล่นอื่นเห็น ผู้เล่นแต่ละคนจะไม่รู้ว่าผู้เล่นคนอื่นมีเงินเท่าไหร่จนหว่าจะจบเกม
 • ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดจะได้รับโทเคนค้อนและเริ่มการประมูลเป็นคนแรก

วิธีเล่น ( How to play )

Modern Art เป็นเกมที่เล่นทั้งหมด 4 รอบ โดยในแต่ละรอบผู้เล่นจะประมูลภาพวาดที่มีอยู่ในมือ ทันที่ที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเล่นการ์ดภาพวาดใบที่ 5 ของศิลปินคนใดคนหนึ่งจะถือว่ารอบการเล่นนั้นจบลงและภาพวาดทั้งหมดที่มีคนซื้อในรอบนั้นจะถูกขายให้ธนาคาร

มูลค่าของภาพวาดขึ้นอยู่กับความนิยมในผลงานของศิลปินในแต่ละรอบ โดยในแต่ละรอบ ความนิยมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มูลค่าภาพวาดโดยศิลปินอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรทิไม่มีมูลค่าเลยก็ได้

ขั้นตอนการประมูล

ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดจะได้เป็นผู้ขายทอดตลาดคนแรกโดยเลือกการ์ดภาพวาดในมือ 1 ใบ และเปิดวางหงายไว้กลางโต๊ะเพื่อผู้เล่นทุกคนเห็นการ์ดใบนั้นจะถูกนำมาประมูลและเจ้าของการ์ดจะรับบทบาทเป็นผู้ขายทอดตลาดในรอบนี้

การ์ดภาพวาดแต่ละใบจะมีสัญลักษณ์แสดงรูปแบบการประมูลที่จะใช้เมื่อเล่นการ์ดใบนั้น ๆ อยู่ข้างชื่อศิลปินและชื่อภาพ

รูปแบบการประมูลมี 5 แบบ ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันดัง

 • รูปดวงตา : ประมูลแบบเปิด
 • รูปดาวที่มีเลข 1 : เสนอราคาครั้งเดียว
 • รูปแม่กุญแจ : ประมูลแบบลับ
 • รูปป้ายราคา : ระบุราคา
 • รูปค้อนประมูล x2 : ภาพคู่

เมื่อการประมูลจบลง ผู้เล่นที่มีประมูลด้วยราคาสูงสุดจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ขายทอดตลาดเป็นผู้เสนอราคาสูงที่สุด ผู้ขายทอดตลาดจะต้องจ่ายเงินให้ธนาคารแทน ผู้ชนะการประมูลจะได้รับการ์ดภาพวาดไปวางหงายหน้าฉากกั้นรูปพิพิธภัณฑ์ของตัวเองตอนนี้จะถือว่าพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวครอบครองภาพวาดนั้นและจะขายให้ธนาคารตอนจบรอบ หลังจากการ์ดภาพวาดถูกซื้อไปแล้ว ผู้เล่นทางด้านซ้ายของผู้ขายทอดตลาดในรอบล่าสุดจะได้รับค้อนและเลือกการ์ดภาพวาดในมือมาเปิดประมูลต่อ

การเล่นจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยวนตามเข็มนาฬิกาจนจบรอบ

กฎพื้นฐานในการประมูล

 • การประมูลทุกครั้งต้องเป็นหน่วยตามโทเคนเงิน $1
 • ผู้เล่นไม่สามารถประมูลด้วยจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับผู้เล่นคนอื่นได้
 • ผู้เล่นไม่สามารถประมูลด้วยจำนวนที่มากกว่าที่มีอยู่จริงได้
 • ในกรณีที่ไม่มีผู้เล่นคนไหนเสนอราคา ผู้ขายทอดตลาดจะได้ครอบครองภาพวาดโดยไม่ต้องจ่ายเงิน

รูปแบบการประมูล 5 แบบ

 • ประมูลแบบเปิด
  • เมื่อผู้ขายทอดตลาดเล่นการ์ดการประมูลแบบเปิด ผู้เล่นทุกคน (รวมถึงผู้ขายทอดตลาดด้วย) สามารถเสนอราคาได้โดบไม่ต้องเรียงลำดับการเล่นเพียงบอกราคาต้องการซื้อออกมา ผู้ขายทอดตลาดจะเป็นผู้จัดลำดับราคาที่มีผู้เสนอขึ้นและการประมูลจะสิ้นสุดเมื่อไม่มีผู้เล่นคนไหนต้องการเสนอราคาที่สูงกว่าราคาสุดท้าย ในกรณีที่ไม่มีผู้เล่นคนไหนเสนอราคาเลย ผู้ขายทอดตลาดจะได้ภาพวาดไปครอบครองโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
 • ประมูลแบบเสนอราคาครั้งเดียว
  • เริ่มจากผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้ขายทอดตลาดจะได้สิทธิ์เสนอราคาเป็นคนแรกและเรียงลำดับแบบวนตามเข็มนาฬิการอบโต๊ะ 1 รอบ ผู้เล่นแต่ละคนสามารถเลือกที่จะประมูลด้วยราคาที่สูงกว่าหรือเลือกไม่เสนอราคาก็ได้ ผู้ขายทอดตลาดจะเป็นคนสุดท้ายที่จะได้ประมูล
  • หลังจากที่ผู้ขายทอดตลาดเสนอหรือบอกผ่านแล้วจะถือว่าการประมูลจบลง ถ้าไม่มีคนไหนเสนอราคาผู้ขายทอดตลาดจะได้ภาพวาดไปครอบครองโดยไม่ต้องเงิน
 • การประมูลแบบลับ
  • ผู้เล่นทุกคน ( รวมถึงผู้ขาย ) จะเสนอราคาเพียง 1 ครั้งพร้อมกัน เมื่อตัดสินใจว่าจะประมูลเท่าไหร่ให้หยิบโทเคนเงินตามจำนวนนั้นมากำไว้ในมือ
  • ถ้าผู้เล่นที่ไม่ต้องการเสนอราคาในรอบนี้ไม่ต้องหยิบโทเคนเงินไว้ในมือไม่ว่าผู้เล่นต้องการเสนอราคาหรือไม่ ต้องกำมือไว้ไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นรู้ จากนั้นทุกคนยื่นมือที่ทำไว้ออกมากลางวง
  • เมื่อผู้เล่นทุกคนพร้อมแล้วให้คลายมือออกพร้อมกันผู้เล่นที่เสนอราคาที่สูงที่สุดจะได้ภาพวาดไป ผู้เล่นที่นั่งอยู่ใกล้กับผู้ขายทอดตลาดมากที่สุดโดยนับแบบวนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นผู้ชนะการประมูล
  • ถ้าผู้ขายทอดตลาดเสนอราคาสูงสุดที่เท่ากับผู้เล่นคนอื่นผู้ขายทอดตลาดจะได้สิทธิ์การซื้อภาพวาดไป
  • ถ้าไม่มีผู้เล่นคนไหนเสนอราคา ผู้ขายทอดตลาดจะได้ครอบครองภาพวาดไปโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
 • การประมูลแบบระบุราคา
  • ผู้ขายทอดตลาดตั้งราคาภาพและประกาศให้ทุกคนรับรู้ผู้เล่นแต่ละคนสามารถซื้อภาพวาดได้ที่ราคานี้
  • โดยเริ่มจากผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายของผู้ขายทอดตลาดและวนตามเข็มนาฬิกาเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตกลงซื้อภาพวาดไปก็จะถือว่าการประมูลสิ้นสุดลงแต่ถ้าไม่มีใครซื้อขายทอดตลาดต้องซื้อภาพวาดนั้นตามราคาที่ตั้งไว้เอง
   • ผู้ขายทอดตลาดไปสามารถตั้งราคาที่มากกว่าจำนวนเงินที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนั้น
 • การประมูลภาพวาดคู่
  • ถ้าผู้ขายทอดตลาดเลือกผู้เล่นการ์ดประมูลภาพวาดคู่ ผู้ขายทอดตลาดสามารถเลือกเล่นการ์ดภาพวาดที่สองโดยต้องเป็นภาพวาดของศิลปินคนเดียวกันแต่ต้องไม่ใช่การ์ดประมูลภาพวาดคู่ ในกรณีนี้ ภาพวาดทั้งสองจะถูกนำออกประมูลพร้อมกันตามรูปแบบการประมูลบนหน้าการ์ดใบที่สอง ผู้ชนะการประมูลจะได้รับการ์ดภาพวาดทั้งสองใบไปครอบครอง
  • ในบางกรณีที่ผู้ขายทอดตลาดเลือกไม่ลงการ์ดภาพวาดใบที่สอง ( หรือไม่มีการ์ดที่สามารถเล่นได้อยู่ในมือ ) ผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายมือจะได้สิทธิ์ในการเล่นการ์ดภาพวาดใบที่สองโดยต้องเป็นภาพวาดของศิลปินคนเดียวกันและไม่ใช่การ์ดประมูลภาพวาดคู่ ถ้าผู้เล่นคนที่สองไม่ต้องการลงการ์ดภาพวาดใบที่สอง ( หรือไมมีการ์ดที่สามารถเล่นได้อยู่ในมือ ) ผู้เล่นคนถัดไปก็จะได้สิทธิ์ในการเล่นโดยนับแบบวนตามเข็มนาฬิกา
  • ในกรณีที่ไม่มีผู้เล่นคนไหนลงการ์ดใบที่สองได้ ผู้ขายทอดตลาดจะได้ภาพวาดไปโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
  • แต่ในกรณีที่มีผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้ชายทอดตลาดลงการ์ดภาพวาดใบที่สอง ผู้เล่นคนดังกล่าวจะกลายเป็นผู้ขายทอดตลาดคนใหม่ที่เปิดประมูลรูปภาพทั้งสองพร้อมกันโดยใช้รูปแบบการประมูลบนหน้าการ์ดใบที่สอง ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะได้ภาพวาดทั้งสองไป ( ผู้เล่นที่ลงการ์ดประมูลภาพวาดคู่ใบแรกจะไม่ได้รับค่าภาพวาดเลย )
  • หลังจากจบประมูล ผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายตัดจากผู้ขายทอดตลาดคนใหม่จะได้สิทธิ์เป็นผู้ขายทอดตลาดในตาต่อไป ผู้เล่นที่อยู่ระหว่างผู้ขายทอดตลาดคนก่อนกับผู้ขายทอดตลาดคนใหม่ จะเสียสิทธิ์ในการเปิดการประมูลภาพวาดไป

จบรอบการประมูล

ในการเล่นแต่รอบ ผู้เล่นต้องคอยนับว่าภาพวาดของศิลปินแต่ละคนถูกขายออกไปจำนวนกี่ใบแล้ว เมื่อมีผู้เล่นเล่นการ์ดภาพวาดใบที่ 5 ของศิลปินคนไหนก็ตาม จะถือว่าการประมูลรอบนั้นจบลง การ์ดภาพวาดใบที่ 5 จะไม่ถูกนำมาประมูลและไม่มีผู้เล่นคนไหนได้เป็นเจ้าของนั้นเมื่อจบรอบ

ในกรณีที่ภาพวาดใบที่ 5 เป็นการ์ดใบที่สองของการประมูลภาพวาดคู่ การ์ดภาพวาดทั้งสองใบจะไม่ถูกขายออกไปเมื่อจบรอบ ถ้าเล่นการ์ดภาพวาดใบที่ 5 เป็นการ์ดประมูลภาพวาดคู่ รอบการประมูลจะสิ้นสุดลงโดยที่ไม่มีการเล่นการ์ดภาพวาดใบที่สอง

เมื่อจบรอบการ์ดภาพวาดที่เหลืออยู่ในมือของผู้เล่นแต่ละคนสามารถเก็บไว้เพื่อใช้ในรอบต่อ ๆ ไปได้

ขายภาพวาดให้ธนาคาร

อันดับแรก นับจำนวนการ์ดภาพวาดของศิลปินแต่ละคนที่ถูกขายในรอบนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นับรวมการ์ดภาพวาดที่นำออกขายเมื่อจบรอบด้วย แม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกประมูลก็ตาม

จากนั้นมาดูว่าภาพวาดของศิลปินคนไหนที่ถูกขายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองและอันดับสามของรอบนั้นซึ่งอันดับของสามของรอบนั้นซึ่งอันดับที่จัดไว้จะมีผลต่อมูลค่าของภาพวาดโดยศิลปินแต่ละคน ถ้ามีจำนวนภาพโดยศิลปินน้อยกว่า 3 คนที่ถูกนำออกขายในรอบนั้น ให้จัดลำดับเฉพาะผลงานของศิลปินที่ถูกนำออกประมูล

ถ้ามีศิลปินสองคนหรือมากกว่าที่ภาพวาดถูกนำออกขายในจำนวนเท่ากัน ศิลปินที่มีชื่ออยู่ใกล้กับด้านซ้านของกระดานเกมมากที่สุด ( ใกล้กับด้าน Manuel มากที่สุด ) จะมีมูลค่าสูงกว่า อันดับของศิลปินจะกำหนดมูลค่าของภาพวาดของแต่ละศิลปิน ตามอันดับด้านล่าง

 • อันดับหนึ่ง : $30
 • อันดับสอง : $20
 • อันดับสาม : $10
 • อันดับอื่น ๆ : ไม่มีมูลค่าใด ๆ

วางโทเคนมูลค่าภาพของศิลปิน บนกระดานใต้ชื่อศิลปินแต่ละคน บนกระดานมีพื้นที่วางโทเคนเป็นแนวนอนทั้งหมด 4 แถวโดย 1 แถวเท่ากับ 1 รอบการเล่น

สำหรัยศิลปินที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรกในรอบนั้น ๆ ให้ผู้เล่นวางโทเคน ( $30 , $20 , $10 ) ใต้ชื่อศิลปินคนนั้นตามลำดับความนิยมลงบนแถวแนวนอนของรอบนั้น ๆ โทเคนมูลค่าภาพวาดโดยศิลปินจะอยู่บนกระดานตลาดจนจบเกม และทำให้มูลค่าของภาพวาดศิลปินแต่ละคนเพิ่มขึ้นได้ในรอบถัดไป

เมื่อโทเคนมูลค่าภาพวาดโดยศิลปินถูกวางลงบนกระดานเกมเรียบร้อย ผู้เล่นทุกคนต้องขายภาพวาดทั้งหมดที่ซื้อไว้ในการประมูลในรอบนี้ แม้ว่าภาพนั้นจะไม่มีมูลค่าใด ๆ ในรอบนี้ก็ตาม โทเคนมูลค่าภาพวาดโดยศิลปินจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่ผู้เล่นจะได้รับเมื่อทำการขายภาพวาดทั้งหมดเมื่อจบรอบแรก

เมื่อผู้เล่นทุกคนได้รับเงินจากการขายภาพวาดแล้ว จะต้องทิ้งการ์ดภาพวาดที่ขายให้กับธนาคารในรอบนี้ออกจากเกมทั้งหมด แม้แต่ภาพวาดที่ไม่มีมูลค่าใดเลยก็ตาม สิทธื์ในการเป็นเจ้าของภาพวาดจะไม่สามารถส่งต่อจากรอบหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งได้ ส่วนภาพวาดที่เหลืออยู่บนมือไม่ต้องทิ้งสามารถนำมาเล่นต่อในรอบถัดไป

การประมูลในรอบถัดไป

หลังจากขายและทิ้งการ์ดภาพวาดทั้งหมดแล้ว จะเริ่มต้นรอบใหม่ โดยอันดับแรก แจกการ์ดภาพวาดชุดใหม่จากกองการ์ดที่ยังไม่ได้ใช้ให้กับผู้เล่นทุกคน จำนวนการ์ดภาพวาดที่แจกขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นและลำดับรอบที่กำลังจะเริ่มเล่น :

จำนวนผู้เล่นรอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3รอบที่ 4
ผู้เล่น 3 คน10660
ผู้เล่น 4 คน9440
ผู้เล่น 5 คน8330
จำนวนการ์ดที่แจกก่อนเริ่มเล่นของแต่ละรอบ

การ์ดภาพวาดที่แจกมาใหม่จะนำไปรวมกับการ์ดที่เหลืออยู่ในจากรอบก่อน หลังจากแจกการ์ดให้ทุกคนครบแล้วก็จะเริ่มจากเล่นรอบใหม่ได้ โดยเริ่มจากผู้เล่นที่อยู่ทางด้านซ้ายของผู้ชายทอดตลาดที่เล่นภาพวาดใบสุดท้ายในรอบที่แล้ว ( ภาพวาดที่ไม่ได้ถูกประมูล ) ในช่วงการประมูลจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทุกรอบ

มูลค่าภาพวาดโดยศิลปินที่ได้รับความนิยมจะเพิ่มขึ้นในรอบหลัง ๆ เมื่อศิลปินเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมติด 1 ใน 3 อันดับแรกในแต่ละรอบ มูลค่าภาพวาดของศิลปินคนดังกล่าวจะมีมูลค่าเท่ากับผลรวมของโทเคนมูลค่าภาพวาดโดยศิลปินใต้ชื่อศิลปินคนนั้น ส่วนภาพวาดของศิลปินที่ไม่ติดสามอันดับแรกในรอบนี้จะไม่มีมูลค่าใด ๆ แม้ว่าจะมีโทเคนมูลค่าภาพวาดโดยศิลปินวางไว้ในรอบที่ผ่าน ๆ มาก็ตาม

การ์ดในมือหมด : ถ้าภาพวาดของผู้เล่นหมดลงระหว่างรอบ จะไม่มีสิทธิ์ในการนำภาพวาดออกประมูลจนกว่าจะได้รับการ์ดใบใหม่ก่อนเริ่มรอบถัดไป แต่สามารถเสนอราคาเพื่อซื้อภาพวาดของผู้เล่นคนอื่นได้ ในกรณีที่การ์ดในมือของผู้เล่นทุกคนหมดก่อนรอบที่ 4 รอบการเล่นดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อการ์ดภาพวาดใบสุดท้ายถูกนำออกไปประมูล แต่จะไม่มีประมูลการ์ดใบดังกล่าวและไม่มีใครเป็นเจ้าของการ์ดใบนั้น วางโทเคนมูลค่าภาพวาดโดยศิลปินตามจำนวนภาพวาดของศิลปินแต่ละคนที่ถูกนำออกขาย ( รวมการ์ดใบสุดท้ายด้วย ) และผู้เล่นที่เป็นเจ้าของภาพจะได้รับเงินตามมูลค่าที่กำหนดไว้ และเกมจะจบลง

จบเกม ( End of the game )

หลังจากภาพวาดทั้งหมดถูกขายให้กับธนาคารในรอบที่ 4

ผู้เล่นทุกคนนับเงินที่มีทั้งหมด ผู้เล่นที่มีเงินมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

ประสบการณ์หลังจากเล่น

ขอเกริ่นก่อนนะครับ นี่คือความคิดเห็นของคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกม แต่เล่นแบบเกมแนวธุรกิจไม่เป็นเลยสักนิด 55555 เพราะฉะนั้นผมจะพูดเกมนี้ในแง่ของ บอร์ดเกม เฉย ๆ นะครับ โอเคเริ่มจากตัวกล่องก่อน ผมค่อนข้างชอบนะ มันสื่อออกมากว้าง ๆ ดูก็รู้แหละกับเป็นเกมที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ก็ทำให้สงสัย ว่า บอร์ดเกม + ความศิลปะ มันจะออกแบบไหน ? ซึ่งผมว่ามันทำหน้าที่ของหน้าปกเรียบร้อยแล้ว เพราะผมสนใจขึ้นมาทันทีเลยครับ 5555 แต่พอเห็นอุปกรณ์ก็บรรลุเลย นี่คือเกมแนวธุรกิจ ! ส่วนวิธีเล่นเนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะ คือถ้าจะเล่นให้เข้าถึงและเข้าใจ ผมว่าผู้เล่นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์การประมูลหรือเรื่องตลาดการเงินซักหน่อย ไม่งั้นเล่นยากครับ เล่นได้แต่ไม่เข้าถึง ถึงเทิร์นต้องขายก็ขาย เขาจะซื้อก็ซื้อตาม ตามนํ้าไปเรื่อย ๆ เอื่อย ๆ แต่มันจะกลับกันเลยครับหากผู้เล่นมีความรู้เรื่องนี้และได้เล่นเกมนี้กับผู้เล่นอื่น ๆ ที่มีความเข้าใจแบบเดียวกัน

ความเห็นทิ้งท้าย

โดยรวมแล้ว Modern Art เป็นเกมวางแผนที่ค่อนข้างเฉพาะทาง เหมาะกับผู้เล่นที่ชื่นชอบเรื่องธุรกิจเป็นพิเศษ

ข้อดี

 • เป็นเกมวางแผนแนวธุรกิจการเงินที่ดีทั้งเรื่องการจำลองการประมูล ความผันแปรของราคาตามความนิยมที่สมเหตุสมผล

ข้อเสีย

 • ช่องใส่โทเคนเงินทำออกมาได้ไม่ค่อยสะดวกในการจัดเก็บ

ผู้เล่นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์การประมูลหรือเรื่องตลาดการเงินซักหน่อย

รีวิว บอร์ดเกม Modern Art ยอดนักประมูล

ความสนุก
ความง่าย
ความนิยมในคาเฟ่

สรุป

มันค่อนข้างต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะ คือถ้าจะเล่นให้เข้าถึงและเข้าใจ

3

Post a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *