REVIEW เกม Kraftwagen มาเปิดบริษัทผลิตรถยนต์กันเถอะทุกคน

ในปี 1928 เยอรมันเป็นประเทศที่มีการสร้างถนนมากที่สุดในทวีปยุโรป รถยนต์ถูกทำมาใช้แทนที่เครื่องจักรไอน้ำ และถูกนำเข้าสู้สายการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ผลิตทั้งหลายต่างแข่งขันกันผลิตรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง และราคาถูกเพื่อให้เหล่าลูกค้าได้เลือกซื้อ

ภายในเกม Kraftwagen ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์ที่เพิ่งเริ่มกิจการ ดังนั้นบริษัทของเราจึงต้องแข่งกับบริษัทคู่แข่งหลายบริษัท เพื่อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้านการผลิตรถยนต์ให้จงได้ ในกระบวนการผลิตรถยนต์นอกจากจะต้องทำให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงแล้ว รูปลักษณ์ภายนอกของรถก็เป็นสิ่งสำคัญ รถยนต์ที่ถูกผลิตเสร็จจะถูกนำไปแสดงโชว์ยังเพื่อขายเป็นคะแนน และนำไปใช้ในการแข่งขัน Grand-Prix Track

Kraftwagen เหมาะสำหรับเล่น 2 ถึง 4 คน อายุ 10 ปีขึ้นไป เวลาในการเล่นประมาณ 75 นาที

ภาพรวมของเกม (Overview)

Kraftwagen เป็นเกมแนว Strategy ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์ และต้องแข่งขันชิงความเป็นที่ 1 ในตลาดรถยนต์กับบริษัทคู่แข่งโดยการทำรถยนต์ที่ผลิตออกโชว์ และลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนน โดยเกมจะเล่นกัน 3 รอบใหญ่ ซึ่งในระหว่างการเล่นในแต่ละรอบ ผู้เล่นจะสามารถเลือกทำ action ได้หลากหลายทั้งการผลิตตัวรถยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ การจ้างวิศวะกรเพื่อใช้ในการวิจัยรถยนต์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมี action อื่นๆ ให้เพื่อนๆ ได้เลือกเล่นกันอีกมากมาย เมื่อรถยนต์ผลิดเสร็จก็จะถูกส่งไปยังงาน Motor show และสนามแข่ง Grand-Prix Track โดยเมื่อจบเกมผู้เล่นที่ทำเงินได้มากที่สุดจากการขาย และการแข่งรถจะเป็นผู้ชนะเกม

อุปกรณ์ (Component)

 • เกมบอร์ด 1 กระดาน (Gameboard)
 • กระดานผู้เล่น 4 กระดาน (player mats)
 • Car body tiles 41 อัน (ไทล์แสดงระดับความสวยของตัวรถยนต์)
 • Engine tiles 39 อัน (ไทล์แสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ของรถยนต์)
 • Buyer tile 8 อัน (ไทล์ลูกค้าที่จะมาเลือกซื้อรถยนต์)
 • Research cards 50 ใบ
 • Engineer maker 9 อัน
 • Price maker 56 อัน (คะแนนที่ได้จากการขายรถยนต์)
 • Action tile 10 อัน
 • Workers 56 ชิ้น (สีละ 14 ชิ้น)
 • รถยนต์ 4 คัน
 • Marker token 1 อัน
 • Start tiles 4 อัน (ความสามารถตอนเริ่มต้นของผู้เล่นแต่ละคน)
 • Award tiles 10 อัน (คะแนนพิเศษตอนจบเกม)
 • Specially tiles 12 อัน
เกมบอร์ด
กระดานผู้เล่น
Car body
Engine
Buyer
Research cards
Price marker
Price marker
Action tile
Worker
Marker token
Start tile
Award tile

วิธีเล่น (How to play)

Set up

 • แจกกระดานผู้เล่นให้กับผู้เล่นทุกคน
 • นำ Action tiles วางลงบริเวณ Action track โดยเรียงจากไทล์ที่มี 1 action 2 action และ 3 action ตามลำดับ
การเรียง action tile และการเรียงลำดับการเล่นของผู้เล่นแต่ละคน โดยสีเหลืองจะได้เป็นผู้เล่นคนแรก (อยู่ห่างจาก action tile มากที่สุด) ตามด้วยสีน้ำเงิน เขียว และแดง
 • สลับกองการ์ด Research วางไว้ ที่ตำแหน่งวาง Research cards และเปิดการ์ด 2 ใบหงายหน้าในตำแหน่งใต้กอง Research cards
การวาง Research cards
 • นำ Buyer tile มาวางเรียงที่ตำแหน่ง Buyer track
 • วาง Maker token ที่ตำแหน่ง S บนบอร์ด
 • เรียง Award tiles วางบนเกมบอร์ด
การวาง Buyer token และ Price marker ของ Buyer แต่ละคน
การวางเรียง Award tile
 • ผู้เล่นทุกคนหยิบ Worker จาก Supply สีของตนเองมาวางในกระดานผู้เล่น คนละ 4 อัน และผู้เล่นทุกคนจะมีระดับเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับแข่งในระดับ 1 ตอนเริ่มเกม (แสดงบนกระดานผู้เล่น)
ผู้เล่นแต่ละคนจะมี worker เริ่มต้นคนะละ 4 อัน
 • ผู้เล่นนำรถยนต์สีของตนเองไปวางไว้ที่จุดเริ่มต้นในสนามแข่ง
 • ผู้เล่นนำ Worker สีของตนเองจาก Supply มาวางที่ตำแหน่งบอกรอบการแข่งบนสนามแข่ง
การจัดสนามแข่งรถ Grand-Prix
 • นำ Worker 1 ตัว ของผู้เล่นแต่คนมาสุ่มวางเรียงใน Action track ต่อจาก action tile ระดับ 1
ผู้เล่นสีเหลืองจะได้เป็นผู้เล่นคนแรก ผู้เล่นสีแดงจะได้เป็นผู้เลือก Start tile คนแรก
Start tile
 • Worker ของผู้เล่นที่อยู่ห่างจาก action tile ระดับ 1 มากที่สุดจะได้สิทธิ์เป็ผู้เล่นคนแรก (First player)
 • ก่อนเริ่มเกมผู้เล่นทุกคนจะได้เลือก Start tiles คนละ 1 อัน โดยผู้ที่ได้เลือกก่อนคือผู้เล่นคนสุดท้าย และไล่กลับมาจนถึงผู้เล่นคนแรก
 • จากนั้นผู้เล่นเปิด Start tiles และรับของเริ่มต้นตามที่ระบุบน Start tiles ที่ได้รับมาของแต่ละคน

ลำดับการเล่นในแต่ละรอบ (Sequence of play)

เกม Kraftwagen จะแบ่งการเล่นออกเป็น 3 รอบใหญ่ โดยภายในแต่ละรอบจะประกอบไปด้วย 3 เฟส ได้แก่

 1. Preparation
 2. Action phase
 3. Scoring

Preparation

 • เมื่อเริ่มรอบการเล่นในแต่ละรอบ ให้ผู้เล่นนำ Price maker มาวางเรียงบนบอร์ด
  • รอบการเล่นที่ 1 Price maker สีส้ม
  • รอบการเล่นที่ 2 Price maker สีม่วง
  • รอบการเล่นที่ 3 Price maker สีน้ำเงิน
 • นำ Price Maker สีขาวมาวางเรียงบนบอร์ดข้างตำแหน่งของ Buyer tokens ตามตัวเลขที่ระบุบนบอร์ด
  • ถ้ามี Price maker ถูกวางอยู่ก่อนแล้ว (จากรอบการเล่นก่อนหน้า)
  • ให้ผู้เล่นนำ Price maker สีขาววางเพิ่มตามตัวเลขที่ระบุบนบอร์ด
การเรียง Price maker ในรอบแรงใช้สีส้ม

Action phase

ใน Action phase ผู้เล่นจะผลัดกันเลือกใช้ action ภายใน action track โดยผู้เล่นที่มี worker อยู่ตำแหน่งท้ายสุดของ action track จะได้เป็นผู้ทำ action (ผู้เล่นคนเดิมสามารถเลือกทำ action ได้เรื่อยๆ ตราบที่ worker ของเขายังคงอยู่ในตำแหน่งท้ายสุดของ action track

โดย Action phase จะจบลงเมื่อมีรถยนต์ถูกนำมาวางขายที่ตลาดขายรถจนครบ 6 คัน หรือ Maker token บน Buyer track เลื่อนลงมาถึงตำแหน่งเลข 0

 • ในการเลือกใช้ action ให้ผู้เล่นเลือก action tile บน action track ที่ตนต้องการใช้
 • จากนั้นนำ action tile ที่ต้องการเลือกใช้ไปวางไว้ตำแหน่งหน้าสุดของ action track
 • จากนั้นผู้เล่นนำ worker สีของตนบน action track ไปวางแทนที่ตำแหน่งของ action tile ที่ถูกเลือกใช้

รายละเอียดของ Action tiles

action tiles จะประกอบไปด้วย action tile ระดับ 1 , 2 และ 3 ผู้เล่นที่เลือก action tile ระดับ 2 และ 3 สามารถเลือกใช้ action ได้ทั้งหมดที่ระบุบน action tile นั้น โดยทำเรียงลำดับไปเรื่อยๆ จนครบทุก action

Hire worker

ผู้เล่นหยิบ worker 1 ตัว จาก Supply เข้ามาเพิ่มในกระดาน (ถ้า Supply ของผู้เล่นไม่มี worker เหลือแล้ว การใช้ action นี้จะล้มเหลว)

กอง Supply ประกอบด้วย Car body, Engine, Worker, Price maker

Research

ผู้เล่นเลือกหยิบการ์ด research 1 ใบจาก 2 ใบ ที่หงายหน้าอยู่บนบอร์ด ใบที่ไม่ถูกเลือกจะถูกนำไปไว้ในกองทิ้งการ์ด
ถ้ากองการ์ด research หมด ให้สลับกองทิ้งการ์ด และสร้างเป็นกองการ์ด research ใหม่

 • ผู้เล่นเลือกหยิบการ์ด research 1 ใบจาก 2 ใบ ที่หงายหน้าอยู่บนบอร์ด ใบที่ไม่ถูกเลือกจะถูกนำไปไว้ในกองทิ้งการ์ด
 • ถ้ากองการ์ด research หมด ให้สลับกองทิ้งการ์ด และสร้างเป็นกองการ์ด research ใหม่
 • การ์ด research แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่
  1. instant action เป็นการ์ดที่จะมีผลทันทีเมื่อถูกเลือกใช้ และทิ้งลงกองทิ้งหลังใช้ความสามารถเสร็จ
  2. engineer การ์ด engineer จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน การ์ด engineer ที่ถูกเลือกจะถูกนำไปวางไว้หน้าผู้เล่นนั้นจนจบเกม โดยผู้เล่นสามารถใช้ความสามารถของ engineer card กี่ใบก็ได้ต่อรอบการเล่น แต่จะสามารถวาง engineer token ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 รอบการเล่นเท่านั้น
  3. developments เมื่อผู้เล่นเลือกการ์ด developments ผู้เล่นจะต้องใช้ความสามารถการ์ดทันทีที่สามารถใช้ได้ โดยนำ worker 1 ตัว บนกระดานเรามาวางบน developments card (ถ้าผู้เล่นไม่มี worker เหลืออยู่บนกระดานจะไม่สามารถใช้ความสามารถของ developments card ใบนั้นได้ ทันที่ที่ผู้เล่นหยิบ worker จาก supply เข้ามาในกระดาน ผู้เล่นจะต้องนำ worker ตัวนั้นมาใส่การ์ด developments ที่ยังไม่ได้ใช้ทันที) เมื่อผู้เล่นนำ worker มาวางใน developments card เรียบร้อย ผู้เล่นจะได้ใช้ผลของการ์ด
Instant actions
Developments
Engineer

Car body

ผู้เล่นหยิบ car body tile 1 ชิ้น จาก supply ตามระดับ research point ของ car body ที่ตนเองมี (แสดงบน start tiles และ developments card) มาวางในกระดานผู้เล่นที่ว่างอยู่ ถ้าช่องบนกระดานผู้เล่นเต็มให้ผู้เล่นนำ car body หรือ engine ที่มีอยู่อันเก่าทิ้งออก

Engine

 • หยิบ engine tile 1 ชิ้น จาก supply ตามระดับ research point ของ car body ที่ตนเองมี (แสดงบน start tiles และ developments card) มาวางในกระดานผู้เล่นที่ว่างอยู่ ถ้าช่องบนกระดานผู้เล่นเต็มให้ผู้เล่นนำ car body หรือ engine ที่มีอยู่อันเก่าทิ้งออก
 • หรือเลือกนำ engine ไปวางในช่อง engine ของ Grand-Prix car บนกระดานของตนเองได้ และนำ engine อันเก่าคืน supply

Buyer

 • ผู้เล่นเลือกหยิบ Buyer tile 1 อันที่ต้องการมาวางที่ตำแหน่ง Active buyer (วางไล่จากตำแหน่งที่ 1 ไล่ลงมาถึงตำแหน่งที่ 4) และหยิบ price marker ของ Buyer นั้นมาเก็บไว้
 • ถ้า Buyer tile ถูกนำมาวางที่ตำแหน่ง active buyer จนครบ 4 ตำแหน่งแล้ว ถ้ามีผู้เล่นใช้ action buyer ให้ผู้เล่นเลื่อน marker token ลงมา 1 ตำแหน่งแทน

Grand-Prix

 • ผู้เล่นเดินรถใน Grand-Prix Track ตามจำนวนระดับของ engine ที่แสดงในช่อง Grand-Prix Car บนกระดานตนเอง
 • ช่องที่มีรถคันอื่นอยู่จะถูกข้าม
 • เมื่อผู้เล่นวิ่งครบรอบให้เลื่อน worker ที่ Grand-Prix Track ขึ้น 1 ระดับ

เมื่อผู้เล่นใช้ความสามารถของ action ที่เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนผ่านเทิร์นของผู้เล่นนั้น ผู้เล่นสามารถย้ายรถยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้วในบริษัท (กระดานผู้เล่น) ไปที่ตลาดขายรถยนต์ได้ โดยสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เลือก Car body 1 อัน บนกระดานของเรา (เป็นระดับความสวยของตัวรถ)
 • เลือก Engine 1 อัน บนกระดานของเรา (เป็นระดับความแรงของเครื่องยนต์ของรถที่เราต้องการขาย)
 • เลือก Worker อย่างน้อย 1 ตัว จากบนกระดานของเรา (เป็นผู้ที่เราส่งไปขายรถ หรือพริตตี้ นั่นเอง)
 • เลือก Price marker 1 อัน จากเกมบอร์ด (เป็นราคาของรถที่เราจะขาย) และไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง

จากนั้นนำของทั้งหมดที่เราเลือกไปวางรวมกันในช่องขายรถ ภายในตลาดขายรถยนต์ ผู้เล่นสามารถนำ engineer marker วางที่รถยนต์ที่ต้องการขายได้ (ในกรณีที่สามารถใช้งานได้)

ตลาดขายรถยนต์

Scoring

เกมจะเข้าสู่ Scoring phase จาก 2 กรณี

 1. มีรถยนต์ 6 คันถูกนำมาวางขายในตลาด
 2. marker token ถูกเลื่อนมาที่ตำแหน่ง 0

โดยใน Scoring phase ผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถใช้ action ได้ ใน phase นี้ผู้เล่นทุกคนจะทำการเก็บคะแนนจากการขายรถ และการแข่งรถโดยแบ่งเป็น phase ดังนี้

 • Scoring of Grand-Prix Race
 • Scoring of Buyers

Scoring of Grand-Prix Race

ผู้เล่นที่อยู่อันดับ 1 จะได้ 7 คะแนน ผู้เล่นที่อยู่อันดับ 2 จะได้ 4 คะแนน และผู้เล่นที่อยู่อันดับ 3 จะได้ 2 คะแนน

จากนั้นจะแจกคะแนนให้กับผู้เล่นตามรอบที่ผู้เล่นแข่งได้

 • วิ่งครบ 1 รอบ ได้ 1 คะแนน
 • วิ่งครบ 2 รอบ ได้ 3 คะแนน
 • วิ่งครบ 3 รอบ ได้ 5 คะแนน
 • วิ่งครบ 4 รอบ ได้ 6 คะแนน
 • วิ่งครบ 5 รอบ ได้ 7 คะแนน (ถ้าวิ่งมากกว่า 5 รอบ ให้นับรอบที่เพิ่มมารอบละ 1 คะแนน)

Scoring of Buyers

Buyer ที่มารอซื้อรถจะเริ่มซื้อจากคนแรก (อันดับ 1 ใน Active buyer) ไล่ไปจนถึงคนสุดท้าย โดยผู้ซื้อจะมีเงื่อนไขในการเลือกซื้อรถที่แตกต่างกัน

 • Car body ผู้ซื้อรายนี้จะเลือกซื้อรถคันที่มีระดับของ Body สูงสุด
 • Engine ผู้ซื้อรายนี้จะเลือกซื้อรถคันที่มีระดับของ Engine สูงสุด
 • Prestige ผู้ซื้อรายนี้จะเลือกซื้อรถคันที่มีจำนวน Worker มากที่สุด
 • Price ผู้ซื้อรายนี้จะเลือกซื้อรถคันที่มีราคาถูกที่สุด (ถ้ามีรถยนต์ราคาเท่ากันจะไม่เลือกซื้อเลย)

ถ้าเงื่อนไขการซื้อตรงกับรถยนต์ที่ขายมากกว่า 1 คัน Buyer จะเลือกคันที่มีราคาถูกที่สุด

เจ้าของรถยนต์ที่ถูกซื้อจะได้เก็บ Price marker ที่วางอยู่กับรถที่ขายเพื่อเป็นคะแนนในตอนจบเกม โดยวางแบบคว่ำหน้าไว้ข้างหน้าผู้เล่นนั้น รถที่ถูกซื้อจาก Price buyer จะสามารถหยิบ Price marker สีขาวที่มีมูลค่าเท่ากับที่ขายได้เก็บไว้เพิ่มอีก 1 อัน จากกอง Supply

รถยนต์ที่ไม่ถูกซื้อทั้งหมดจะถูกนำกลับคืนสู่กอง Supply (Body, Engine และ Worker) Price marker ทั้งหมดที่ไม่ถูกใช้จะถูกนำออกจากบอร์ด และจัดเรียง Buyer ทั้งหมดกลับคืนสู่ Buyer track

จากนั้นเกมจะเข้าสู่รอบการเล่นที่ 2 และ 3 ต่อไป

Award Points

ในระหว่างการเล่นผู้เล่นสามารถได้รับ award tile กี่อันก็ได้ แต่ต้องทำตามเงื่อนไขการได้มาของ award tile ชิ้นนั้นก่อน จากนั้นหยิบ award tile ที่ได้มา วางคว่ำหน้าไว้ข้างกระดานการเล่นของเรา โดย award tile ทั้งหมดจะประกอบด้วย

 • Grand-Prix Race ถ้าผู้เล่นวิ่งรถครบ 1 และ 2 รอบ จะได้คะแนนพิเศษ 3 และ 7 คะแนน
 • Buyer ถ้าผู้เล่นเลือก Buyer คนที่ 2 ของ Buyer ชนิดเดียวกัน วางลงที่ตำแหน่ง active buyer จะได้คะแนน 3 คะแนน
 • Market ถ้ามีผู้เล่นวางขายรถยนต์คันที่ 2 ของเขาที่ตลาดจะได้คะแนน 3 คะแนน
 • Car body ถ้ามีผู้เล่นผลิตรถยนต์ที่มีระดับ car body 3 และ/หรือ 6 ขึ้นไป จะได้คะแนน 3 และ 7 คะแนน (ถ้าผู้เล่นผลิตรถยนต์ที่มีระดับ car body 6 หรือมากกว่าในครั้งเดียว จะได้ 2 car body award
 • Engine ถ้ามีผู้เล่นผลิตรถยนต์ที่มีระดับ engine 4 และ/หรือ 7 ขึ้นไป จะได้คะแนน 3 และ 7 คะแนน (ถ้าผู้เล่นผลิตรถยนต์ที่มีระดับ engine 7 หรือมากกว่าในครั้งเดียว จะได้ 2 car body award
 • Worker ถ้าผู้เล่นนำ worker ทั้งหมดจาก supple มาใช้งานครบทั้งหมด ผู้เล่นจะได้คะแนน 7 คะแนน
 • Engineer ถ้าผู้เล่นครอบครอง engineer ครบ 3 ใบ จะได้คะแนน 7 คะแนน

จบเกม (End of the game)

เกมจะจบลงหลังจากการเล่น Kraftwagen ครบรอบที่ 3 จากนั้นผู้เล่นทุกคนเปิด Price maker และ Award tile ที่ได้รับมา และรวมคะแนน

ผู้เล่นที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเกม

ประสบการณ์หลังการเล่น

เกม Kraftwagen มีรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่ เป็นแนว strategy ที่ถ้าผู้เล่นได้ลองเล่นซักรอบ หรือ 2 รอบ จะพบว่าเกมนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด นอกจากนี้เกมจะมีกฎการเล่นเฉพาะสำหรับการเล่น 2 คน ซึ่งถ้ามีผู้เล่นหลายคนเกมก็จะมีความสนุกอีกแบบ แต่ถ้าเล่นกัน 2 คน เกมก็จะมีความตึงเครียดมากขึ้น

อุปกรณ์การเล่นมีความหลากหลาย Car body ของรถยนต์ที่เอามาใช้ในเกมได้อ้างอิงมาจากรถยนต์ที่เคยผลิตขึ้นจริงในอดีต ทำให้เกมดูมีความขลังมากขึ้น เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ชอบรถยนต์คลาสสิก

ความเห็นทิ้งท้าย

Kraftwagen เป็นเกมแนว strategy ที่มี Theme เกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ที่มีรูปแบบการเล่นแปลกใหม่ ถ้าเพื่อนๆ ชอบรถคลาสสิก หรืออยากออกแบบ และผลิตรถยนต์ เกม Kraftwagen นี้แหละคือเกมที่เหมาะกับคุณมาก

ข้อดี

 • เกมมี Theme การเล่นที่แปลกใหม่
 • เกมสนุก ไม่ยาก และไม่ง่ายจนเกินไป
 • เหมาะกับผู้เล่นที่ชอบเกมแนววางแผน แต่มีความซับซ้อนไม่มาก

ข้อเสี

 • ในการเล่นครั้งแรกๆ อาจจะมีความซับซ้อนอยู่บ้าง
 • อุปกรณ์เยอะ ต้องในเวลาในการ Set up

เกมแนว Strategy แข่งขันกันเปิดบริษัทผลิตรถยนต์

REVIEW เกม Kraftwagen มาเปิดบริษัทผลิตรถยนต์กันเถอะทุกคน

ความสนุก
ความง่าย
ความนิยมในคาเฟ่

สรุป

ถ้าเพื่อนๆ ชอบรถคลาสสิก หรืออยากออกแบบ และผลิตรถยนต์ เกมนี้แหละคือเกมที่เหมาะกับคุณมาก

3.5

Post a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *