Review บอร์ดเกม Fallout Shelter สร้างที่พักแล้วรอดไปด้วยกัน !

จากซีรี่ย์เกมสุดโด่งดัง Fallout ขยับขยายสู่ Fallout Shelter ที่ให้สัมผัสกันในมือถือ และวันนี้ถึงคราวของ บอร์ดเกมเมอร์ ที่จะได้สัมผัสการสร้าง Shelter หลังยุคล่มสลายที่เต็มไปภัยอันตราย !

ภาพรวมของเกม ( Overview )

ธีมของเกม

” คุณเป็นผู้ดูแล Shelter ในโลกหลังล่มสลาย คุณจำเป็นจะต้องแบ่งสรรหน้าที่ให้กับผู้อยู่อาศัยในวอลต์ บริหารทรัพยากรที่มี และปกป้องผู้อยู่อาศัยให้รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ แต่จำไว้เสมอว่า คุณจะต้องจุดประกายความสุขให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุด ”

เป้าหมายของเกม

บริหารระบบต่าง ๆ ใน Shelter อาทิ อาหาร ไฟฟ้า นํ้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่นสร้างห้องอุปโภคและบริโภคเพื่อสร้างแต้มความสุขจากประชากรใน Shelter ให้มากที่สุด ก่อนที่เกมจะจบลง

เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อ มีผู้เล่นสามารถสร้างห้องได้ครบ 6 ห้อง หรือไม่มีภัยคุกคามใด ๆ จากภายนอกอีกแล้ว

จำนวนผู้เล่น-อายุที่เหมาะสม-เวลาที่ใช้ในการเล่น

ใช้จำนวนผู้เล่นตั้งแต่ 2-4 คน
อายุที่เหมาะสม 14 ปีขึ้นไป
เวลาที่ใช้ในการเล่น 60-90 นาที

อุปกรณ์ในการเล่น ( Component )

การ์ดห้อง 30 ห้อง

การ์ดห้องเริ่มต้นจะด้านหลังจะเป็น สีแดง

การ์ดไอเทม 31 ใบ

การ์ดลิฟต์จำนวน 5 ใบ ( การ์ดลิฟต์เฉพาะชั้นบนสุดจะเป็นสีดำ และมีด้านหลังสีแดง )

การ์ดภัยคุกคามจำนวน 18 ใบ ( การ์ดเป็นพลาสติกใส )

ลูกเต๋าจำนวน 2 ลูก

เม็ดทรัพยากร 72 เม็ด

ปล. เยอะเกิน ไม่สามารถหยิบทั้งหมดมาถ่ายได้จริง ๆ ครับ XD

โทเคนความสุขจำนวน 42 อัน + โทเคนผู้เล่นคนแรก 1 อัน

ผู้อยู่อาศัยจำนวน 28 อัน ( มี 4 สี สีละ 7 อัน )

ตารางทรัพยากร 4 อัน

Rulebook 1 เล่ม

เตรียมการเล่น ( Setup )

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างวอลต์

วางลิฟท์ 1 ใบและห้อง 6 ใบที่มีด้านหลังการ์ดเป็นสีแดง โดยเรียงกันตามดังนี้

เวทต์แลนด์ > ประตูวอลต์ > ทางเข้าวอลต์ > ลิฟต์ ( สีดำ ) > ห้องบำบัดนํ้าเสีย > ห้องอาหาร > เครื่องปั่นไฟ

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกสี

ผู้เล่นแต่ละคนเลือกสีของตัวเองคนละสีและเพิ่มลิฟต์สีนั้นเข้าไปยังวอลต์เรียงเป็นแถวแนวตั้งโดยวางลำดับอย่างไรก็ได้ จากนั้นผู้เล่นแต่ละคนหยิบเอาอุปกรณ์ของสีตัวเองไป ( ตารางทรัพยากร 1 แผ่น และผู้อยู่อาศัย 2 คน ) ผู้อยู่อาศัยที่เหลือให้วางแยกเอาไว้ก่อน

ผู้อยู่อาศัยที่วางอยู่ด้านหน้าผู้เล่นจะเรียกว่าผู้อยู่อาศัยที่ ” พร้อมใช้งาน ”

ขั้นตอนที่ 3 : สร้างกองกลาง

แยกกองไอเทม กองภัยคุกคาม และกองห้องที่เหลือสับแต่ละกองและวางแยกกันไว้ที่บริเวณเหนือวอลต์ตามภาพประกอบ ( ด้านบน ) จากนั้นวางเม็ดทรัพยากร ความสุข และลูกเต๋าไว้ให้ทุกคนเอื้อมหยิบสะดวก

ขั้นตอนที่ 4 : สร้างแถบ

จั่วไอเทม 3 ใบและวางหงายเรียงไว้ทางซ้ายของไอเทม เรียกว่า แถบไอเทม

จั่วห้อง 3 ใบและวางหงายเรียงไว้ทางขวาของกองห้อง เรียกว่า แถบห้อง

ขั้นตอนที่ 5 : หาผู้เล่นแรก

สุ่มหาผู้เล่นคนแรก หรือใช้กฎที่เกมกำหนดไว้คือ ผู้เล่นที่ลงไปชั้นใต้ดิน ( หรืออยู่ตํ่ากว่าระดับพื้นดิน ) มาล่าสุดหยิบโทเคนผู้เล่นคนแรกไป

เพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มเล่นกันแล้ว !

วิธีเล่น ( How to play )

ในเกม ” Fallout Shelter ” ผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ในวอลต์เดียวกัน และใครก็ตามที่สามารถ ความสุข ได้มากที่สุดตอนจบเกมจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ ! แต่ละเกมจะประกอบไปด้วยการเล่นหลาย ๆ รอบ โดยแต่ละรอบจะมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เกิดภัยคุกคาม

ในช่วงนี้จะต้องเปิดภัยคุกคามจากกองมาวางในวอลต์ ซึ่งในรอบแรกจะข้ามขั้นตอนนี้ไป

ในส่วนขั้นตอนนี้จะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ ” ภัยคุกคาม ”

ขั้นตอนที่ 2 : วางผู้อาศัย

เริ่มจากผู้เล่นคนแรก ผู้เล่นแต่ละคนจะผลัดกันวางผู้อยู่อาศัย 1 คนลงบนช่องใดช่องหนึ่งที่สามารถวางได้ในวอลต์โดยวนเข้าตาเล่นตามทิศเข็มนาฬิกาไปเรื่อย ๆ จนกว่าทุกคนจะไม่เหลือผู้อยู่อาศัยให้วางหรือบอกผ่านจนหมดแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 : ดึงผู้อาศัยกลับ

ดึงผู้อยู่อาศัยของตัวเองกลับมาจากวอลต์ นำมาวางไว้ด้านหน้าตัวเองเหมือนตอนแรก จากจึงเริ่มรอบใหม่

การวางผู้อยู่อาศัย

เมื่อถึงตาเล่น ผู้เล่นจะได้หยิบผู้อยู่อาศัยที่พร้อมใช้งาน 1 คนจากด้านหน้าของตัวเองไปวางไว้บนช่องใดช่องหนึ่งในวอลต์ โดยต้องวางในช่องว่างที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยอื่นอยู่เท่านั้น และไม่สามารถวางในแถบห้องได้

ก่อนจะวางผู้อยู่อาศัยลงไป ผู้เล่นจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ระบุไว้ด้วยสัญลักษณ์สีแดงเหนือช่องนั้น จากนั้นจึงได้รับรางวัลที่ระบุไว้ด้วยสัญลักษณ์สีเขียวด้านบนโดยไล่จากซ้ายไปขวา

การบอกผ่าน

หากไม่ต้องการ ( หรือไม่สามารถ ) วางผู้อยู่อาศัย ผู้เล่นสามารถเลิอกที่จะบอกผ่านตาเล่นของตัวเองแทนได้ เมื่อบอกผ่านแล้วจะไม่สิทธิ์เข้าตาเล่นได้อีกในรอบนั้น

ทรัพยากรต่าง ๆ

ผู้เล่นจะได้รับทรัพยากรประเภทและจำนวนตามสัญลักษณ์ที่ระบุไว้บนช่อง โดยหยิบเม็ดทรัพยากรจากกองกลางและนำไปวางบนตารางทรัพยากรที่ได้รับ หากไม่เหลือที่ให้วางเม็ดทรัพยากร ( แต่ละตารางมีได้สูงสุดที่ 6 ) ก็จะไม่สามารถได้ทรัพยากรประเภทนั้นเพิ่มได้อีก และส่วนที่ได้เกินมาจะถือว่าสูญเปล่า

เมื่อจำเป็นต้องจ่ายทรัพยากร ให้นำเม็ดทรัพยากรออกจากตารางทรัพยากรประเภทนั้น ๆ ตามจำนวนที่ต้องจ่ายกลับคืนกองกลาง

อธิบายเพิ่มเติม

1. สัญลักษณ์ ? ( Question Mark ) หมายถึงผู้เล่นสามารถเลือกให้เป็นทรัพยากรอะไรก็ได้

2. แลกเปลี่ยน ( สัญลักษณ์ ลูกศรไป-กลับ ) ผู้เล่นจะไม่ได้รับทรัพยากรที่ระบุไว้ตามปกติ แต่จะสามารถจ่ายทรัพยากรที่ระบุไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของสัญลักษณ์นี้เพื่อแลกเป็นทรัพยากรที่ระบุไว้อีกฝั่งหนึ่งได้ โดยสามารถแลกกี่ครั้งก็ได้ในตาเล่นนั้น ( สามารถแลกได้หลายครั้งตราบที่ทรัพยากรเพียงพอ )

3. ความสุข ( สัญลักษณ์ หน้ายิ้ม ) ผู้เล่นจะได้รับความสุขตามจำนวนสัญลักษณ์บนช่องโดยหยิบความสุขจากกองกลางมาไว้ด้านหน้าตัวเองตามจำนวนที่ได้รับ

4. ความสุขไม่ถือเป็นทรัพยากร

ผู้อยู่อาศัยคนใหม่

ผู้เล่นจะได้รับผู้อยู่อาศัยคนใหม่เพิ่มตามจำนวนสัญลักษณ์ ” คน ” บนช่อง ซึ่งจะส่งผลไปจนกระทั่งจบเกม โดยหยิบผู้อยู่อาศัยสีของตัวเองจากที่วางแยกไว้มาวางทับไว้ที่สัญลักษณ์นี้

เมื่อผู้เล่นดึงผู้เล่นอยู่อาศัยกลับ จะได้ผู้อยู่อาศัยคนกลับไปด้วย และพร้อมใช้งานในตาเล่นต่อๆไป

ผู้เล่นแต่ละคนสามารถมีผู้อยู่อาศัยได้มากที่สุด 7 คนเท่านั้น

ไอเทมและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ผู้เล่นจะได้รับไอเทมตามจำนวนสัญลักษณ์ ”กล่องของขวัญ” บนช่อง โดยเลือกไอเทมที่ต้องการจากแถบไอเทมตามจำนวนนั้นและหยิบมาไว้ด่านหน้าตัวเอง จากนั้นจั่วไอเทมใหม่จากกองไปวางแทนที่ไอเทมที่หยิบ

ไอเทมแต่ละชิ้นจะทำให้ผู้เล่นได้รับโบนัสหรือความสามารถพิเศษที่ประกาศใช่งานเมื่อไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่ไอเทมนั้นยังอยู่ด้านหน้าตัวเอง ( หรือตามเงื่อนไขที่การ์ดระบุ )

การตะแคงการ์ดเพื่อใช้งานไอเทม

ไอเทมส่วนมากจะมีความสามารถพิเศษที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้อง ตะแคง การ์ดไอเทมนั้นเพื่อใช้งาน โดยจับการ์ดไอเทมนั้นวางตะแคง 90 องศา ไอเทมที่ตะแคงอยู่แล้วจะไม่สามารถตะแคงเพื่อใช้งานได้อีกในรอบนี้

เมื่อจบการเล่นในแต่ละรอบ ผู้เล่นจะได้ ตั้ง ไอเทมทุกใบให้กลับมาวางตั้งฉาก 90 องศาเหมือนเดิม

การสร้างห้อง

ในการสร้างห้อง ให้ผู้เล่นหยิบการ์ดห้องนั้นจากแถบห้องมาวางไว้บนชั้นของตัวเองในวอลต์ จากนั้นจั่วห้องใหม่จากกองไปวางแทนที่ห้องที่หยิบไป

การวางห้องใหม่จะต้องวางบนชั้นของตัวเองให้ติดกับลิฟต์หรือติดกับห้องที่ตัวเองสร้างไปแล้ว และไม่สามารถมีห้องได้มากกว่า 3 ในแต่ละฝั่งของลิฟต์

อธิบายเพิ่มเติม

1. สัญลักษณ์ในการสร้างห้องคือ สัญลักษณ์ ” ค้อน

2. ค่าสร้างห้องต่าง ๆ อยู่กำกับเป็นสัญลักษณ์ไว้มุมขวาล่างของการ์ดห้อง

3. หากผู้เล่นคนอื่นมาใช้งานห้องที่คุณสร้าง จะทำให้คุณได้รับ รายได้ โดยคุณจะเลือกรับทรัพยากรอะไรก็ได้ 1 อย่าง อย่างไรก็ตามคุณจะไม่ได้รายได้ดังกล่าวหากผู้เล่นอื่นใช้งานห้องที่มีภัยคุกคามอยู่บนชั้นของคุณ

การฝึกฝนผู้อยู่อาศัย

สัญลักษณ์ ‘ลูกศรชี้ขึ้น‘ จะไม่ทำให้ผู้เล่นได้รับรางวัลทันที แต่เมื่อผู้เล่นดึงผู้อาศัยกลับตอนจบรอบ ผู้เล่นอยู่อาศัยคนนั้นจะได้รับการฝึกฝนพิเศษและเพิ่มทักษะ S.P.E.C.I.A.L ด้านใดด้านหนึ่ง

โดยนำผู้อยู่อาศัยคนนั้นไปวางที่ช่องตัวอักษรที่ต้องการ แต่หากในสัญลักษณ์มีตัวอักษรกำกับอยู่ ผู้เล่นจะต้องนำผู้อยู่อาศัยคนนั้นไปวางที่ช่องตัวอักษรนั้นเท่านั้น

อธิบายเพิ่มเติม

1. ผู้อยู่อาศัยที่ผ่านการฝึกฝนมานี้จะสามารถนำไปวางไปรอบถัด ๆ ไปได้ตามปกติ แต่จะช่วยให้ผู้เล่นได้รับโบนัสพิเศษเมื่อนำไปวางลงบนช่องเฉพาะ

2. ผลการฝึกฝนจะมีผลกับการวางผู้อยู่อาศัยคนนั้นในครั้งถัดไปเท่านั้น และผู้เล่นสามารถมีผู้อยู่อาศัยที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษได้แค่ 1 คนเท่านั้นในแต่ในแต่ละตัวอักษร

3. ช่องบางช่องจะมีตัวอักษรกำกับอยู่ หากผู้เล่นย้ายผู้อาศัยที่ฝึกฝนพิเศษที่ตรงกับตัวอักษรที่ห้องนั้นต้องการ ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับรางวัลจากช่องนั้นเป็นสองเท่า!

4. ตัวอักษรที่กำกับไว้ที่ห้องมีไว้สำหรับเพิ่มโบนัสของรางวัลเท่านั้น แต่ผู้อยู่อาศัยธรรมดาก็สามารถวางได้ตามปกติ เพียงแต่จะไม่ได้โบนัส

5. ช่องที่มีรูปช่องเชื่อมกันสองช่อง หมายถึงผู้เล่นจะต้องวางผู้อยู่อาศัยลงบนช่องนี้ 2 คนพร้อมกัน

ภัยคุกคาม

เมื่อเริ่มรอบใหม่ทุกครั้ง ( ยกเว้นรอบแรก ) จะเกิดภัยคุกคามแบบสุ่มสถานที่ในวอลต์ ผู้เล่นทำการทอยลูกเต๋าทั้ง 2 ลูกให้กับชั้นบนวอลต์ทีละชั้น ( เริ่มจากบนสุด ) รวมผลหน้าลูกเต๋าที่ทอยได้เพื่อดูว่าจะเกิดภัยคุกคามที่ตำแหน่งใด

จากนั้นให้จั่วภัยคุกคามใบบนสุดของกองมาวางทับบนช่องคอลัมน์ที่ตรงกับเลขนั้น หากไม่มีหรือคอลัมน์นั้นมีภัยคุกคามอยู่แล้ว หรือทอยได้ผลรวม 7 จะไม่ถือว่าเกิดภัยคุกคามเพิ่มขึ้นบนชั้นนั้น

ภัยคุกคามที่วางทับช่องใด ๆ จะถือว่าใช้ค่าบนภัยคุกคามแทน ค่าใช้จ่าย และของรางวัลของช่องเดิมจนกว่าภัยคุกคามนั้นจะหายไป

อธิบายเพิ่มเติม

1. การต่อสู้ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นนำผู้อยู่อาศัยไปวางที่ภัยคุกคาม ผู้เล่นจะต้องทอยลูกเต๋าทั้ง 2 สองลูกให้ผลรวมเท่าหรือมากกว่าที่ภัยคุกคามนั้นกำหนดไว้

  • หากผลรวมเท่ากับหรือมากกว่า จะถือว่าต่อสู้ชนะ! ผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ และนำการ์ดภัยคุกคามไปไว้กองทิ้งในตอนจบรอบ
  • หากผลรวมน้อยกว่า จะถือว่าต่อสู้แพ้! ผู้อาศัยคนนั้นจะบาดเจ็บ ( วางผู้อาศัยคนนั้นนอนลง ) และไม่ได้รับรางวัลใด ๆ และนำผู้อาศัยที่บาดเจ็บกลับคืนในตอนจบรอบ ( ในภาพบาดเจ็บเช่นเดิม )

2. ช่องที่มีสัญลักษณ์ บาดเจ็บสีแดง หมายถึงผู้อยู่อาศัยที่ถูกวางในช่องนี้จะต้องได้รับบาดเจ็บ

3. ผู้อยู่อาศัยที่บาดเจ็บจะสามารถนำไปวางได้แค่บนช่องที่มีสัญลักษณ์ บาดเจ็บสีขาว เท่านั้น

4. สัญลักษณ์เข็มฉีดยา ( คล้ายกุญแจ ) มีผลในการรักษาผู้อาศัยที่บาดเจ็บอยู่

จบเกม ( Game End )

เกมสามารถจบได้ 2 แบบ

1. ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสร้างห้องจนเต็ม 6 ห้องบนชั้นของตัวเอง

2. กองภัยคุกคามหมด

เมื่อจบรอบนั้น ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทิ้งความสุขที่ตัวเองมีตามจำนวนภัยคุกคามที่อยู่บนชั้นของตัวเองในวอลต์จากนั้นผู้เล่นที่มีความสุขมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

ประสบการณ์หลังการเล่น

โดยรวมชอบเกมนี้มากเลย กลิ่นอาย Fallout Shelter ยังคงเหมือนเดิมไม่แตกต่างจากเวอร์ชั่น PC และมือถือ วิธีเล่นค่อนข้างง่าย เล่นเพลินๆ ติดอยู่อย่างเดียว มันมีเสี่ยงดวงอย่างลูกเต๋ามาเกี่ยวด้วย แต่เล็กน้อยมาก ถ้าเทียบกับข้อดีที่เกมนี้มีครับ

ความเห็นทิ้งท้าย

Fallout Shelter เป็นเกมที่อยู่จักรวาลซีรี่ย์เกมสุดโด่งดังอย่าง Fallout ในเวอร์ชั่นบอร์ดเกมนี้ เกมยังคงกลิ่นอาย Fallout Shelter ในเวอร์ชั่นมือถือและ PC ไว้อย่างดี รวมถึงมีวิธีเล่นที่อธิบายง่าย เข้าใจง่ายทำให้แฟนเกมหรือผู้ที่ไม่เคยได้ยินเกมนี้มาก่อน แต่สนใจที่จะลองเล่นเกมแนว ๆ สามารถเข้าถึงเกมนี้ได้ไม่ยากเลย และที่สำคัญ เขาแปลภาษาไทยให้แล้วอีกด้วย !

ห้ามพลาด ! Fallout Shelter ในเวอร์ชั่นออนไลน์

คลิกที่นี้ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชั่น PC

ข้อดีของเกมนี้

  • กล่องสวมงาม มีช่องใส่อุปกรณ์อย่างพอดี จัดเก็บง่ายมาก
  • วิธีเล่นเข้าใจง่าย และมีลูกเล่นหลากหลายในการทำคะแนน

ข้อเสียของเกมนี้

  • เป็นเกมที่มีเรื่อง ดวง มาเกี่ยวข้องและค่อนข้างส่งผลกับเกม

บริหารจัดการผู้คน กำจัดภัยคุกคาม และ.. เตรียมดวงมาด้วยล่ะ !

รีวิว บอร์ดเกม Fallout Shelter สร้างที่พักแล้วรอดไปด้วยกัน

ความสนุก
ความง่าย
ความนิยมในคาเฟ่

สรุป

3.7

อย่าลืมแชร์บทความนี้ให้เพื่อน ๆ

HeroClix ! เกมรวม ฮีโร่/วายร้าย ในคอมมิคที่เหล่าแฟน ๆ ไม่ควรพลาด !!

เป็นอย่างไรหากคุณสามารถจัดทีมฮีโร่และวายร้ายในคอมมิคมาต…

Continue Reading HeroClix ! เกมรวม ฮีโร่/วายร้าย ในคอมมิคที่เหล่าแฟน ๆ ไม่ควรพลาด !!

Post a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *