Review บอร์ดเกม Catan นักบุกเบิกแห่งคาธาน

หากพูดถึงบอร์ดเกมแนววางแผนยอดนิยมตลอดกาล หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อเกม Catan นักบุกเบิก อยู่อย่างแน่นอน !

ภาพรวมของเกม ( Overview )

ผู้เล่นจะต้องแข่งกันทำแต้มชัยชนะ ( Victory Point ) ให้ถึง 10 คะแนน แล้วชนะเกมนี้ !

ใช้จำนวนผู้เล่นตั้งแต่ 2-4 คน
อายุที่เหมาะสม 8 ปีขึ้นไป
เวลาที่ใช้ในการเล่น 30-60 นาที

อุปกรณ์ในการเล่น ( Component )

แผ่นขอบทะเลพร้อมท่าเรือ 6 แผ่น

19 แผ่นพื้นที่ ( Terrain Tiles )

18 แผ่นวงกลมแทนตัวเลข ( Circular Number Token )

95 การ์ดทรัพยากร ( แร่ , ข้าว , ซุง , ขนสัตว์ และ อิฐ )

25 การ์ดพัฒนา ( 14 การ์ดทหาร , 6 การ์ดผลิต , 5 การ์ดคะแนน )

4 การ์ด ” ค่าใช้จ่ายในก่อสร้าง ” ( Building Costs Cards )

2 การ์ดพิเศษ ( Longest Road and Largest Army )

16 โทเคนเมือง *1 สีจะมี 4 อัน รูปร่างคล้ายโบสถ์* ( Cities )

20 โทเคนบ้าน *1 สีจะมี 5 อัน* ( Settlements )

60 โทเคนถนน *1 สีจะมี 15 อัน* ( Roads )

2 ลูกเต๋า , 1 โทเคนโจร

เตรียมการเล่น ( Setup )

ขั้นตอนที่ 1 : ประกอบชิ้นส่วนทะเลให้เป็นกรอบ 6 เหลี่ยมจากนั้นสุ่มวางแผ่นพื้นที่ต่าง ๆ ลงในกรอบให้เต็ม

ขั้นตอนที่ 2 : ผู้เล่นเลือกสีที่ต้องการเล่นและหยิบทรัพยากรดังนี้ : 5 บ้าน , 4 เมือง และ 15 ถนน จากนั้นเลือกผู้เล่นคนแรกเริ่มจากผู้เล่นคนนั้นและวนทางซ้าย ให้ผู้เล่นผลัดกันวางบ้าน 2 หลังและ 2 ถนน ( โดยถนนจะต้องวางถูกต้องตามกฎการวาง ) ทรัพยากรที่เหลือให้วางแยกไว้ก่อน

ขั้นตอนที่ 3 : ผู้เล่นหยิบการ์ด ”ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง” คนละ 1 ใบ จากนั้นแยกการ์ดพิเศษ Longest Road และ Largest Army และลูกเต๋า 2 ลูกไว้ก่อน

ขั้นตอนที่ 4 : แยกการ์ดทรัพยากรหงายหน้าออกเป็น 5 กองตามชนิด จากนั้นสับกองการ์ดพัฒนาและวางควํ่าเอาไว้

ขั้นตอนที่ 5 : เริ่มจากผู้เล่นคนแรก ให้ผู้เล่นผลัดกันหยิบทรัพยากรที่อยู่ใกล้เคียงบ้านของตัวเอง จากนั้นเริ่มเกมได้เลย !

วิธีเล่น ( How to play )

การเล่นจะเวียนไปเรื่อย ๆ ตามทิศเข็มนาฬิกา เมื่อเข้าตาเล่นของคุณ

คุณจะมีลำดับการเล่นดังนี้ :

1. ผลิตทรัพยากร

2. แลกเปลี่ยนทรัพยากร

3. สร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

1. ผลิตทรัพยากร

ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มต้นเทิร์นของตัวเองด้วยการ ทอยลูกเต๋า เสมอ จากนั้นนำผลรวมของลูกเต๋ามาชี้วัดว่าพื้นที่ใดในแผนที่จะผลิตทรัพยากรในครั้งนี้

ผู้เล่นทุกคนที่มีบ้านหรือเมืองอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ได้ทอยได้ จะได้ผลิตทรัพยากรต่าง ๆ ตามชนิดของพื้นที่นั้น

โดยบ้านจะทำการผลิตทรัพยากร 1 อัน และเมืองจะผลิตทรัพยากร 2 อัน แต่หากผู้เล่นมีบ้านหรือเมืองหลายหลังในพื้นที่เดียวกัน การผลิตนี้จะเพิ่มขึ้นไปตามจำนวนนั้น

การผลิตนี้ หากมีผู้เล่นหลายคนต้องได้รับทรัพยากรในพื้นที่นั้น ให้เริ่มจากผู้เล่นที่กำลังเล่นหยิบทรัพยากร จากนั้นวนทางซ้าย หรือทรัพยากรหมดจะไม่มีผู้เล่นคนใดได้ทรัพยากรนั้นไป

2. แลกเปลี่ยนทรัพยากร

หลังจากที่ผลิตทรัพยากรเสร็จสิ้นแล้ว ต่อมาก็ถึงขั้นตอนแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ :

1. การแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ

2. การแลกเปลี่ยนสินค้ากับท่าเรือ

ารแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ

ในเทิร์นของผู้เล่น , ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้โดยประกาศชนิดและจำนวนที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนกับผู้เล่น ในขณะเดียวกันผู้เล่นคนอื่น ๆ ก็สามารถตั้งข้อเสนอหรืออัตราการแลกเปลี่ยนได้ รวมถึงสามารถปฏิเสธการแลกเปลี่ยนที่ผู้เล่นเสนอได้เช่นกัน !

การแลกเปลี่ยนสินค้ากับท่าเรือ

หรือ หากผู้เล่นไม่ต้องการแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ก็สามารถแลกเปลี่ยนกับท่าเรือต่าง ๆ ตามแผนที่ได้เช่นกัน

ในเทิร์นของผู้เล่น , ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรในอัตรา 4 : 1 ได้ตลอดในช่วงนี้ โดยนำทรัพยากรที่เหมือนกัน 4 อันนำกลับเข้ากองกลางแลกเป็นทรัพยากรอะไรก็ได้ 1 อย่างจากกองกลาง

โดยหากผู้เล่นสร้างบ้านหรือเมืองในพื้นที่ท่าเรือ จะทำให้ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรในอัตราที่ท่าเรือนั้นกำหนด

3. สร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

เอาล่ะ หลังจากผู้เล่นผลิตทรัพยากรและนำมาแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่ผู้เล่นจะต้องขยายอาณาเขตของตัวเองให้กว้างออกไป โดยการสร้าง บ้าน , เมือง , ถนน หรือซื้อการ์ดพัฒนาต่าง ๆ

ในการสร้าง , ผู้เล่นจะต้องใช้ทรัพยากรที่กำหนดในปริมาณที่กำหนด จากนั้นหยิบสิ่งก่อสร้างนั้นมาวางไว้บนบอร์ด

ที่สำคัญ คุณไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้เกินลิมิตที่กำหนดได้ บ้าน 5 หลัง , เมือง 4 ตึก , ถนน 15 เส้น

การสร้างถนน จำเป็นต้องใช้ : อิฐและไม้

ถนนใหม่จะต้องสร้างโดยต่อกับ บ้าน , เมือง หรือถนนของผู้เล่น ผู้เล่นคนแรกที่สามารถสร้างถนนจำนวน 5 เส้นเป็นคนแรกจะได้การ์ดพิเศษ Longest Road

แต่หากผู้เล่นคนอื่น ๆ สามารถสร้างถนนได้ยาวกว่าผู้เล่นคนนั้นจะได้การ์ดพิเศษนี้ทันที !

การสร้างบ้าน จำเป็นต้องใช้ : อิฐ ซุง ขนสัตว์ และ ข้าว

กฎการสร้างบ้านมีดังนี้ : การสร้างบ้าน ผู้เล่นไม่สามารถสร้างบ้านให้อยู่ในแผ่นพื้นที่เดียวกับผู้เล่นคนใดได้ ( แม้แต่บ้านของผู้เล่นเอง ) การสร้างบ้านใหม่จำเป็นต้องสร้างให้ติดกับถนนของผู้เล่นอย่างน้อย 1 เส้น

บ้านแต่ละหลังจะมีคะแนนชัยชนะ 1 คะแนน

การสร้างเมือง จำเป็นต้องใช้ : แร่ 3 อัน และ ข้าว 2 อัน

คุณสามารถสร้างเมืองได้โดยอัพเกรดบ้านของคุณ 1 หลังให้เป็นเมือง

เมืองจะทำการผลิตทรัพยากร 2 อันในช่วงผลิต และมีคะแนนชัยชนะ 2 คะแนน

ซื้อการ์ดพัฒนา จำเป็นต้องใช้ : แร่ , ขนสัตว์ และ ข้าว

เมื่อคุณซื้อการ์ดพัฒนาให้จั่วการ์ดจากกองการ์ด การ์ดพัฒนาถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ การ์ดนักรบ , การ์ดพัฒนา , การ์ดคะแนนชัยขนะ แต่ละชนิดมีความสามารถที่แตกต่างกันดังนี้ :

การ์ดนักรบ ( ขอบสีแดง ) – เมื่อคุณเล่นการ์ดทหาร คุณสามารถขยับโทเคนโจรไปตำแหน่งใดก็ได้ทันที จากนั้นความสามารถของโจรทำงานตามขั้นตอน 1 และ 2 *ดูรายละเอียดตามเพิ่มในหัวข้อกรณีพิเศษ* เมื่อผู้เล่นเล่นการ์ดนี้ให้หงายไว้ด้านหน้าของตัวเอง เมื่อผู้เล่นคนใดมีการ์ดนักรบครบ 3 ใบ เขาจะได้รับการ์ดพิเศษ Largest Army ที่มีค่าคะแนนชัยชนะ 2 คะแนน และหากผู้เล่นคนใดมีทหารมากกว่าให้หยิบการ์ดพิเศษนี้ได้ทันที

การ์ดพัฒนา ( ขอบสีเขียว ) – เมื่อเล่นการ์ดนี้ให้ทำตามที่การ์ดกำกับไว้ จากนั้นให้นำออกจากเกม

การ์ดคะแนน ( ขอบที่เหลือง ) – ผู้เล่นจะต้องเก็บการ์ดประเภทนี้ไว้เป็นความลับ คุณสามารถเปิดเผยการ์ดประเภทนี้ได้ในเทิร์นของตัวเองเท่านั้นเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณกำลังชนะเกม ( แต้มถึง 10 คะแนน )

กรณีพิเศษ

การทอยได้ผลรวม 7 และการใช้งานความสามารถโจร

การทอยได้ 7 จะไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับทรัพยากรในเทิร์นนี้ แต่จะทำให้ผู้เล่นที่มีการ์ดทรัพยากรมากกว่า 7 ใบจะต้องเสียทรัพยากรครึ่งนึง ( เศษปัดลง ) และคืนเข้ากองกลาง จากนั้นผู้เล่นที่ทอยได้ สามารถขยับโทเคนโจรไปไหนก็ได้และทำตามขั้นตอนนี้ดังนี้ :

1.ขยับโทเคนโจรไปช่องไหนก็ได้

2.จากนั้นผู้เล่นทำการขโมยการ์ด 1 ใบ ( แบบสุ่ม ) จากผู้เล่นหนึ่งคนที่มีบ้านหรือเมืองติดกับโทเคนโจร หากมีบ้านผู้เล่นหลายคน ให้เลือกผู้เล่นหนึ่งที่ต้องการขโมย

ใช้การ์ดพัฒนาต่าง ๆ ในเทิร์นของคุณ

ทุกช่วงของเทิร์นผู้เล่น ผู้เล่นสามารถเล่นการ์ดพัฒนา 1 ใบ แต่ว่าใบนั้นจะต้องไม่ใช่การ์ดพัฒนาที่เพิ่งซื้อมาในเทิร์นนี้

จบเกม ( Game End )

เกมจะจบลงทันทีเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสามารถทำ 10 คะแนนชัยชนะได้ในเทิร์นของตัวเอง และผู้เล่นคนนั้นชนะทันที

ในกรณีที่ผู้เล่นทำคะแนนได้ 10 คะแนนในเทิร์นของผู้เล่นคนอื่น ผู้เล่นจะต้องรอให้ถึงเทิร์นของตัวเองจึงจะจบเกมได้

ประสบการณ์หลังการเล่น

ค่อนข้างตกใจตอนแกะกล่องที่เจออุปกรณ์การเล่นแค่ กองการ์ดจำนวน 2 กอง ก็รู้มาก่อนนะว่าเป็นเกมเล็ก ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะเล็กขนาดนี้ xD ประสบการณ์การเล่นของเกมนี้ถือว่าโอเคเลยครับ ชอบที่เกมเล่นง่ายมากถึงมากที่สุด แต่ว่าเกมค่อนข้างมีความหลากหลายในตัว วิธีทำคะแนนเกมนี้มีมากมายไปหมด จะเล่นซํ้ากี่รอบ ๆ ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะได้การ์ดทำคะแนนแบบเดิม แนะนำให้ลองเล่นดูครับ เล่นได้เพลินๆเลย

ความเห็นทิ้งท้าย

เป็นเกมแนว Strategy ที่,uวิธีเล่นน่าสนใจ มีวิธีทำคะแนนที่หลากหลาย ใช้เวลาค่อนข้างเร็วทำให้แต่ละเกมที่เล่นให้ประสบการณ์แตกต่างกัน ไม่น่าเบื่อมาก

ข้อดีของเกมนี้

  • เกมเล่นง่ายมาก อธิบายเพียงนิดเดียวก็เล่นเป็นได้เลย
  • ใช้เวลาเล่นเร็ว เกมรวดเร็ว มีวิธีเล่นที่หลากหลายเล่นซํ้าได้ไม่มีเบื่อ

ข้อเสียของเกมนี้

  • การ์ดค่อนข้างบาง บิดงอค่อนข้างง่าย

ส่วนที่มันส์ที่สุดคือตอนที่ผู้เล่นจะต้องเจรจาแลกเปลี่ยนกัน นี่มันสงครามเย็นชัด ๆ !

รีวิว บอร์ดเกม Catan นักบุกเบิกแห่งคาธาน

ความสนุก
ความง่าย
ความนิยมในคาเฟ่

สรุป

เกมเบาสมอง เล่นเป็นภายในไม่กี่นาที

3.3

อย่าลืมแชร์บทความนี้ให้เพื่อน ๆ

Post a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *