Massive Darkness: Heroes & Monster Set: Warrior Priests vs. The Spearmaiden Cyclops

จำนวนผู้เล่น: 1-6 คน
ระยะเวลาในการเล่น: 120 นาที
อายุผู้เล่น: 14+

Total price:

From ฿1,030.00
Clear
Select quantity
สั่งซื้อและชำระเงิน
Category:

รายละเอียด

3 Hero figures (Ostara, Moira and Malleus);
1 Large Spearmaiden Cyclops figure;
5 Cards;
1 Warrior Priest Class Sheet Pad.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.0 kg
กรุณาเลือกประเภทสินค้า

เฉพาะตัวเกม, เกม+ซองใส่การ์ด