Carcassonne

จำนวนผู้เล่น: 2-5 คน
ระยะเวลาในการเล่น: 30-45 นาที
อายุผู้เล่น: 8+

Total price:

฿1,400.00
Select quantity
สั่งซื้อและชำระเงิน
Category:

รายละเอียด

Carcassonne เป็นบอร์ดเกมที่เริ่มคิดขึ้นมาโดย Klaus Jurgen Wrede ชาวเยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดย Carcassonne เป็นชื่อเมืองในยุคกลางที่มีชื่อเสียงในเรื่องความแข็งแกร่งของกำแพงเมืองและป้อมปราการในประเทศฝรั่งเศสตอนใต้ โดยบอร์ดเกมนี้เป็นบอร์ดเกมที่เล่นโดยการต่อแผนที่และใช้ Meeple ยึดครองพื้นที่ให้ได้แต้มมากที่สุดจึงจะเป็นผู้ชนะไป ซึ่งเกมนี้มีภาคเสริมมาแล้วนับสิบภาคนับตั้งแต่เริ่มออกวางจำหน่าย

วิธีการเล่นบอร์ดเกม Carcassonne

ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมแผ่นแผนที่จำนวน 72 แผ่น และตัวละครไม้ที่เรียกว่า Meeple ซึ่งเป็นผู้ติดตามให้ครบถ้วนตามจำนวนผู้เล่น ซึ่งเกมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2 – 5 คน จากนั้นจึงจะเริ่มเล่น โดยการวางแผ่นแผนที่ตัวเริ่ม ซึ่งจะมีสีด้านหลังแตกต่างจากแผนที่แผ่นอื่น ๆ ลงไป จากนั้นจึงตกลงกันว่าใครจะได้เป็นผู้เริ่มเล่นก่อน

ผู้เล่นตกลงวางตัวของ Meeple วางบนแผ่นนับคะแนน หรืออาจจะใช้สิ่งอื่น ๆ เื่พื่อบันทึกแต้มแทนก็ได้ จากนั้นผู้เล่นที่ได้เริ่มเล่นก่อนหยิบแผนที่ที่คว้ำหน้าหรืออยู่ในถุงแบบสุ่มทีละใบ หลังจากนั้นจึงเริ่มต่อแผนที่ โดยที่จะต้องต่อตามหลักการ ได้แก่ เมืองต่อกับเมือง กำแพงต่อกับกำแพง ที่นาต่อกับที่นา ทุ่งหญ้าต่อกับทุ่งหญ้า

หลังจากนั้นผู้เล่นจึงเลือกว่าจะวางบนแผ่นแผนที่แผ่นนั้นหรือไม่ ซึ่งสามารถวางตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่

 • อัศวิน (Knight) วางในเมือง
 • ชาวนา (Farmer) วางบนทุ่งหญ้า
 • โจร (Theif) วางบนถนน
 • พระ (Monk) วางบนโบสถ์

หากพบว่าพื้นที่นั้น ๆ ต่อกันแล้วสมบูรณ์เมื่อไหร่ เช่น เมืองสามารถล้อมรอบได้ ถนนต่อได้จนสุดทาง โบสถ์มีพื้นที่อื่นล้อมรอบจนครบ ให้นำ Meeple ออกจากเกมเพื่อนำไปใช้เล่นต่อไปและนับคะแนน โดยมีเกณฑ์นับคะแนนต่างกันระหว่างเกมดังต่อไปนี้

 • ถนน จะได้คะแนนจากเส้นทางแต่ละเส้น นับตามความยาวต่อเนื่องแผ่นละ 1 คะแนน
 • เมือง จะได้คะแนนจากแผ่นที่เป็นเมืองแต่ละแผ่นต่อเนื่องแผ่นละ 2 คะแนน และหากมีสัญลักษณ์โล่ห์ปรากฏจะได้อีกตราละ 2 คะแนน
 • โบสถ์ จะนับคะแนนจากแผ่นที่ล้อมรอบทั้งหมดแผ่นละ 1 คะแนน บวกด้วยคะแนนอีก 1 คะแนนเป็น 9 คะแนน
 • ทุ่งหญ้า จะยังไม่ถูกนับคะแนนระหว่างเกม

หาก Meeple ของฝ่ายตัวเองหมดจะไม่สามารถวางได้ และผู้เล่นไม่สามารถวาง Meeple ลงบนถนนหรือเมืองหรือทุ่งหญ้าได้ หากมี Meeple ของคนอื่นวางเพื่อเตรียมครอบครองพื้นที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ยกเว้นแผ่นดินต่าง ๆ มาเชื่อมกันโดยบังเอิญระหว่างการเล่นเกม

หลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามเล่นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งแผ่นแผนที่ถูกใช้ไปทั้งหมด จึงเริ่มนับคะแนนเพิ่มเติมตามที่ Meeple ของตนเองอยู่ดังต่อไปนี้

 • ถนน จะได้คะแนนจากเส้นทางแต่ละเส้น นับตามความยาวต่อเนื่องแผ่นละ 1 คะแนน
 • เมือง จะได้คะแนนจากแผ่นที่เป็นเมืองแต่ละแผ่นต่อเนื่องแผ่นละ 1 คะแนน และหากมีสัญลักษณ์โล่ห์ปรากฏจะได้อีกตราละ 1 คะแนน
 • โบสถ์ จะนับคะแนนจากแผ่นที่ล้อมรอบทั้งหมดแผ่นละ 1 คะแนน บวกด้วยคะแนนอีก 1 คะแนน
 • ทุ่งหญ้า จะนับจำนวนที่ Meeple ชาวนาอยู่ใกล้กับเมืองที่สมบูรณ์ 3 คะแนนต่อเมือง หากอยู่ใกล้มากเท่าไหร่จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น และหากมี Meeple อยู่มากกว่า 1 สีในทุ่งหญ้าผืนเดียวกัน Meeple ที่มีจำนวนมากกว่าจะได้คะแนนไปทั้งหมด และฝ่ายที่น้อยกว่าจะไม่ได้คะแนนอะไรเลย
  ผู้เล่นคนใดได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะไป

Carcassonne is a tile-placement game in which the players draw and place a tile with a piece of southern French landscape on it. The tile might feature a city, a road, a cloister, grassland or some combination thereof, and it must be placed adjacent to tiles that have already been played, in such a way that cities are connected to cities, roads to roads, etcetera. Having placed a tile, the player can then decide to place one of his meeples on one of the areas on it: on the city as a knight, on the road as a robber, on a cloister as a monk, or on the grass as a farmer. When that area is complete, that meeple scores points for its owner.

During a game of Carcassonne, players are faced with decisions like: “Is it really worth putting my last meeple there?” or “Should I use this tile to expand my city, or should I place it near my opponent instead, giving him a hard time to complete his project and score points?” Since players place only one tile and have the option to place one meeple on it, turns proceed quickly even if it is a game full of options and possibilities.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.8 kg
ขนาด 6.7 × 19 × 27.3 cm